<h1>Det vil jeg</h1>

Det vil jeg

JEG ARBEJDER FOR LOKALE MÆRKESAGER

Jeg har altid lokale mærkesager, som jeg arbejder på at få gennemført på Christiansborg. Her kan du læse mere om de mærkesager jeg vil arbejde for at få gennemført i den kommende valgperiode.

Jeg vil fortsætte med at arbejde for stærke og vigtige resultater for os her i Silkeborg Kommune – jeg ser frem til at fortsætte et tæt samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv og organisationer for at skabe lokale resultater på Christiansborg.

I den nuværende valgperiode er jeg Socialdemokratiets transportordfører. Den største opgave har været at forhandle aftalen om de kommende års investeringer i infrastruktur frem til 2035. Her omstiller vi transportsektoren til at være mere grøn, samt sørger for at Danmark kommer til at hænge meget bedre sammen mellem land og by. Heldigvis kastede aftalen også en række lokale resultater af sig:

 • Ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus.
 • Nedgravning af jernbanen ved Frederiksberggade i Silkeborg.
 • Opstilling af støjskærme ved Buskelund.
 • Ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af kommunen
 • Opgradering af hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg.
 • Opgradering til 3-spor i begge retninger på E45 fra Aarhus N til Vejle N.
 • Cykelsti ved Gråmose.

Jeg har nu siddet i folketinget i 15 år. Jeg har varetaget mange spændende og vigtige ordførerskaber. Jeg været med når Socialdemokratiet har siddet i regering og i opposition.

En vigtig ting jeg har lært igennem årene er, at med ordentlighed kommer man længst. Jeg er altid klar til en skarp debat. En debat der er baseret på politik, ideologi og den uenighed der jo er imellem vi politikere. Vi vil forskellige ting med vores samfund. Det er en fair sag. Men debatten skal altid tages med ordentlighed. 

Så selvom der er nogle der i denne valgkamp kalder modkandidater meget grimme ting, øgenavne osv. Så bliver det ikke mig der gør den slags. Jeg har tænkt mig at føre min valgkamp med ordentlighed. Fortælle om min og mit partis politik og også pege på, hvor jeg synes andre partier og kandidater tager fejl eller ønsker en retning for Danmark, som jeg er direkte uenig i. Men det vil altid blive med ordentlighed og uden at kaste med mudder og bruge grimt sprog.

Den tendens vi har set, særligt de sidste par år, er jeg ked af at se og høre på. Den tendens kommer jeg ikke til at være en del af.

Vi skal sikre, at vores børn trives og er trygge i dagligdagen.

 

Vi har for første gang i Danmarkshistorien lavet minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. 

 

Det har vi gjort, fordi vi tror på, at vores yngste børn skal have så god en start på livet, som vi kan give dem. 

 

For børn i daginstitutionerne gør minimumsnormeringerne allerede en forskel. Der er blevet flyttet milliardbeløb over til daginstitutionerne. 

 

Her i Silkeborg Kommune drejer det sig om mange millioner, der er blevet til flere voksne hos vores mindste børn. Vi kommer efter planen helt i mål i 2024, hvis kommunerne bliver ved med at få penge til minimumsnormeringerne. 

 

Det vil vi i Socialdemokratiet. Og her er der en klar forskel til Søren Pape og de blå partier, der ikke er med i aftalen om minimumsnormeringer og som allerede har bebudet en politik, som vil betyde 530 færre ansatte i Silkeborg Kommune. Det kommer også til at ramme minimumsnormeringerne og dermed børnene. 

 

Er vi i mål? Synes jeg, at det er godt nok endnu? Nej. Vi skal nemlig videre med udviklingen af vores velfærd for børnene. 

 

Det kommer vi bare ikke med Søren Pape og blå blok. De ønsker skattelettelser til de rigeste danskere. Og det kommer til at koste børnene hårdt. Det bliver vores lokale byrådspolitikere her i Silkeborg, der bliver tvunget til at spare på børnene, når en borgerlig finansminister ikke sender penge med ud til de 50.000 flere børn vi får i Danmark i de kommende år. 

 

Jeg og Socialdemokratiet vil sikre vores børn gode og trygge rammer, med pædagoger nok til at tage sig godt af vores børns tryghed og trivsel.

 

Pas på børnene – det gør jeg.

Videoer

Vi skal sikre, at vores børn trives og er trygge i folkeskolen, så de kan lære en helt masse.

Vi har sænket klassekvotienten i 0-2. klasse til 26 elever. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at vores yngste børn skal have så god en start på livet, som vi kan give dem.

Som far til 2 dejlige folkeskolebørn på 6 og 8 år, så har jeg det i frisk erindring, at jeg lige skulle synke en ekstra gang, da børnene gik fra en børnehave med 1 voksen til max 10-12 børn i ydertimerne, til folkeskolen, hvor klassekvotienten for de 5-6 årige 0. klasses børn faktisk er 1 voksen til 28 børn.

Det klasseloft sænker vi nu til 26 elever hos de yngste elever, samtidig med at vi har sat skolerne fri til at forkorte skoledagen imod at de sætte 2 voksne på i undervisningen.

Er vi i mål? Synes jeg, at det er godt nok endnu? Nej. Vi skal nemlig videre med udviklingen af den daglige velfærd for vores børn. Det vil vi i Socialdemokratiet.

Men her er der en klar forskel til Søren Pape i spidsen for blå blok, som allerede har bebudet en politik, som vil betyde 530 færre ansatte i Silkeborg Kommune. Det kommer også til at ramme antallet af lærere og dermed børnene. 

Det kommer til at koste børnene hårdt. Og det bliver vores lokale byrådspolitikere her i Silkeborg Kommune, der bliver tvunget til at spare på børnene, når en borgerlig finansminister ikke sender penge med ud til de 50.000 flere børn vi får i Danmark i de kommende år. 

Jeg og Socialdemokratiet vil sikre vores børn gode og trygge rammer, med lærere nok til at tage sig godt af vores børns læring og trivsel.

Pas på børnene – det gør jeg.

Jeg har selv forældre her i Silkeborg Kommune, som i de seneste år har haft mere og mere brug for omsorg og en hjælpende hånd. De har levet et arbejdsomt liv, som har sat sig mere og mere i kroppen, nu de er langt oppe i 80’erne.

Jeg har derfor på tætteste hold oplevet, at vores ansatte i ældreplejen gør en stor og flot indsats. Men de mangler desværre alt for ofte påskønnelse for deres store arbejde. De har min påskønnelse. Ingen nævnt, ingen glemt. De er hverdagens helte.

Men jeg har osse på tætteste hold set, at de ansatte mangler tid. De mangler kolleger. Til at yde den tryghed og omsorg, som vores ældre fortjener.

Vores ældrepleje skal blive bedre. De ansatte skal have bedre betingelser for at bruge sin faglighed til omsorg, så det giver vores ældre mere tryghed.

Vi vil sætte ind med flere tiltag:

For det første skal der være penge nok til at løse opgaven. Det ønsker jeg og socialdemokratiet og vil gerne garantere, at når der heldigvis kommer flere ældre så følger pengene med ud til kommunerne.

For det andet, så kræver de store årgange mange flere ansatte i ældreplejen. Det kræver et løft af SOSU-uddannelserne. Noget vi er i gang med, men slet ikke er færdige med.
Jeg går til valg på, at man som SOSU-elev får løn under hele uddannelsen - ligesom lærlinge i mesterlære for øvrigt får. Det tiltrækker flere til faget.

For det tredje, så skal vores ansatte bruge deres tid på ældrepleje. På samvær. På sikker, tryg og værdig omsorg til vores ældre.

Vi skal væk fra tidstyranni og al den omfattende dokumentation. Der skal stadig være dokumentation, for det skaber sammenhæng og tryghed – f.eks. omkring medicin.

Men igennem årtier har der opbygget sig kontrol på kontrol på kontrol, der ikke kommer de ældre til gode og som frustrerer medarbejderne. Vi politikere skal holde fingrene væk fra kontrollen også have tillid til at de ansatte bruger deres faglighed klogt og kompetent. Det behøver vi ikke at tjekke op på.

Jeg går til valg på, at sænke tiden der bruges på dokumentation.

Jeg går til valg på en værdig ældrepleje, med nok ansatte, med mindre kontrol, så der bliver tid en mere tryg og omsorgsfuld ældrepleje her i Silkeborg Kommune.

Vores sundhedsvæsen skal være et sted, hvor mennesker hjælper mennesker. Det er omsorg. Nærvær. Det er en trøstende arm om skulderen, et knus og en hånd at holde i. Det er at føle sig sikker på, at man er i trygge hænder. Og det er en, der siger: Jeg forstår, hvordan du har det.

Men vores sundhedsvæsenet har været udfordret de sidste par år, hvor det har været under et massivt pres grundet Corona. Det må og skal vi rose de ansatte for at have klaret på fornemmeste vis. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedshjælpere, portører og alt andet sundhedspersonale har gjort et forbilledligt arbejde for at sikre os igennem Corona.

Kampen mod Coronaen har naturligvis også skygget for nogle af de aftaler og mål som vi satte os før sidste folketingsvalg. Men vi har dog stoppet helt for de besparelser som borgerlige regeringer havde lagt over sundhedsvæsenet.

Vi har indgået et bredt forlig som sikrer at sundhedsvæsenet fremover rykker lidt tættere på dig som borger når vi åbner op for 25 nye nærhospitaler rundt om i landet. De nye nærhospitaler vil blive placeret i den kommende valgperiode.

Derudover er der afsat yderligere 2,8 milliarder til et løft af sundhedsvæsenet, så vi i fremtiden ser ind i et stærkere sundhedsvæsen tættere på den enkelte borger.

På lidt over tre år har vi i Regeringen lagt grundlaget for at der er truffet beslutninger, der reducerer Danmarks CO2-udledning med 15 millioner tons CO2. Det bringer os over halvvejs mod målet om 20 millioner tons reduktion som er målet for reduktion i 2030.

Klimakrisen er vores tids største og vigtigste udfordring. Vi har stillet os i spidsen for at gøre et af verdens mest ambitiøse klimamål til virkelighed. Det er den grønne omstilling, der tegner Danmarks fremtid. En fremtid, vi kan glæde os til, og en fremtid vores unge kan leve i. Som den generation der kan gøre noget, skylder vi de kommende generationer, at gøre så meget vi kan, også selvom nogle af valgene er svære og hårde at tage.

Vi har sammen med luftfartsselskaberne påbegyndt arbejdet med at gøre indenrigsflyvningerne grønne. Allerede i 2025 vil vi kunne flyve med den første helt grønne indenrigsrute. Senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt indenrigs i Danmark det vil sige på alle ruter.

Inden 2030 skal vi have 1 million grønne biler på vejene. Det har vi aftalt med et bredt flertal af de politiske partier. Vi følger op på, at vi når i mål med ambitionen i 2025. Dette kræver at vi har ladeparker i hele landet, så man ikke kører rundt med rækkeviddeangst. Derfor er der 630 lynladestandere på vej til rastepladser og veje takket være Infrastrukturplan 2035. Samtidig skal alle danske kommuner lave egne planer for ladeinfrastruktur for kommunens borgere. Det skal gøre det lettere for danskerne at tilvælge elbiler.

Hvis vi skal sikre den grønne omstilling, så er det ikke kun vi private husholdninger, som skal blive grønnere og udlede mindre CO2, men også landbruget og virksomhederne skal bidrage. Vi har sammen med et bredt flertal i folketinget indgået en ambitiøs aftale om en 55-65 procent reduktion for landbruget, så vi kan sætte fart på den grønne omstilling.

Vi skal øge genanvendelse af plastik. Op mod 90 procent af vores plastikaffald forbrændes i dag. I 2030 skal vi genanvende mindst 60 pct.

Vi skal lagre CO2 i undergrunden. Derfor investerer vi 16 milliarder kroner i at indfange CO2 og lagre den i undergrunden allerede i 2025.

Urørt skov er essentielt for at sikre biodiversiteten og i den grønne omstilling. Naturen skal have plads til bare at være natur. Derfor udlægger vi op til 75.000 hektar skov til at være urørt skov, hvor der slukkes for motorsavene. Her lokalt i Silkeborg vil Kompedal Plantage blive udlagt som naturnationalpark.

Krigen i Ukraine har vist hvor afhængige vi desværre er blevet af Putins gas. Det har meget store konsekvenser for mange familier her i Silkeborg. Hele 53 procent af husstandene her i kommunen er afhængige af gasopvarmning – især via naturgas og via gas i fjernvarmeforsyningen.

Derfor arbejder vi dels på at omstille varmeproduktionen til vedvarende energikilder, dels på at udrulle fjernvarme til flere byer rundt om i Silkeborg Kommune.

Allerede inden årets udgang her i 2022 vil man kunne få svar på, om der vil blive udrullet fjernvarme i det område man bor eller om man skal omstille til en anden vedvarende energikilde.

Jeg mener vi skal have et nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud. Et politi, der har tid til det forebyggende arbejde og kommer, når vi ringer, hvad enten det skyldes indbrud i hjemmet, eller når kriminelle gør byrummet utrygt for os andre.

Mange danskere oplever desværre et mindre synligt politi, hvilket skaber større utryghed for mange. Derfor har vi i Socialdemokratiet styrket politiets lokale tilstedeværelse i hele landet med 20 nye eller udvidede nærpolitistationer, det gælder blandt andet Ikast og Brande og Struer i Midt- og Vestjylland, samt en ny nærpolitistation på Lillehøjvej i Silkeborg.

Derudover sætter vi hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. Derfor har vi skærpet straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrket politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og samtidig givet leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare.

Til sidst vil vi fortsætte med at gøre Danmark tryggere mod kriminalitet. Vi skal fortsætte med at stramme nettet om de kriminelle, hvor især bander skal bekæmpes. Derfor har vi fremlagt en trygheds- og sikkerhedspakke, som bl.a. øger tv-overvågning og styrker politiets efterforskningsmuligheder.

Vi er kommet med initiativer mod utryghedsskabende adfærd, bl.a. at lejere, dømt for kriminalitet, skal kunne sættes ud af deres bolig, opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed og initiativer mod vold og utryghed i nattelivet.

Vi vil fortsætte den hårde kurs over for de kriminelle miljøer.

Vi har gennemført retten til tidlig tilbagetrækning for de lønmodtagere der har været længst på arbejdsmarkedet. Det er det største fremskridt for lønmodtagernes pensionsrettigheder i mange år. Lokalt i Silkeborg Kommune har 612 borgere fået tildelt retten til tidlig pension.

Den rettighed mener jeg, at de kommende årgange også skal have mulighed for at få opfyldt, så de kan trække sig tilbage og nyde deres otium mens de stadig har helbredet til det. For de er ingen tvivl om, at de der er kommet først ud på arbejdsmarkedet kan mærke det på kroppen.

Jeg går til valg på, at bevare retten til tidlig pension for de der har været længst på arbejdsmarkedet.

I Silkeborg Kommune er der cirka 7.000 almene boliger. Jeg bor selv i en dejlig almen bolig.

Almene boliger er en boligform, hvor der ikke er nogen der skal tjene penge på at man bor til leje i en bolig. Det betyder, at huslejen kan holdes nede og ikke kommer til at udgøre et uoverkommeligt indhug i familiernes månedlige budget. Det betyder, at mange mennesker kommer til at bo i sunde og dejlige boliger, som de ellers ikke ville have haft råd til, hvis de skulle ud og leje en bolig på det private huslejemarked.

Herudover har man som almen lejer demokratisk indflydelse på mange spørgsmål om, hvad der skal besluttes til gavn for lejerne i foreningen.

Som medlem af Folketingets boligudvalg og som almen lejer vil jeg love, at jeg vil arbejde for at den almene boligform fortsat skal være et sted, hvor man er fælles om en husleje, som man kan betale.

Jeg og Socialdemokratiet ønsker ikke, at folk skal udsættes for voldsomme huslejestigninger og i værste fald sættes på gaden, hvis lejeudgifterne stiger voldsomt.

Nu har vi vedtaget en lov, som sikrer tryghed for de flere end 180.000 lejere, der ellers risikerede en høj huslejestigning alene i år, hvis vi ikke havde grebet ind. Vi har sikret at huslejen maksimalt må stige med 4 procent om året.

Men lejerne er desværre ikke reddet endnu. Der er nemlig en klar forskel mellem rød og blå blok. I Folketinget stemte de blå partier imod loven om et loft over huslejestigningerne.

Vi står overfor et folketingsvalg. Hvis de blå partier vinder valget, vil de med Søren Pape i spidsen kunne lave loven om.

Dermed vil huslejen alligevel kunne stige alvorligt meget og skabe uoverskuelige konsekvenser for mange familier og enlige, hvor huslejen i forvejen er den absolut største post i budgettet.

Derfor er mit klare budskab til de mange lejere her i Silkeborg, som bor i privat udlejning, at en sikker stemme mod uoverskuelige huslejestigninger er en stemmer personligt på mig som lokal socialdemokratisk folketingsmedlem.

Videoer

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år får anlagt en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi i fremtiden kan komme med tog til og fra Aarhus på den halve tid. Det er en investering i fremtiden, så vi lokale borgere har et godt alternativ til at sidde og spilde tiden i bilen i Aarhus og omegn, når trængslen på vejene bliver forøget de kommende år.

Jeg har kæmpet for den nye jernbane i mange år og nu arbejder jeg for at sikre, at jernbanen bliver anlagt med respekt for lokale borgere, naturen og miljøet. Det betyder meget for mig, at den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov.

Jeg kender området med den righoldige natur og har i forbindelse med arbejdet med den nye jernbane genbesøgt naturen, og jeg vil ikke være med til at pløje den nye jernbane gennem hverken Linå Vesterskov eller Sejs-Svejbæk.

Jeg arbejder for at den nye jernbane fra Silkeborg Station skal følge Nordskovvej ud til Silkeborgmotorvejen og følge motorvejen til Hårup, hvor der bør blive anlagt en ny station til gavn for borgerne i Sejs-Svejbæk og andre lokale borgere.

Jeg synes, det er oplagt, at vi arbejder på at sikre, at folk i den nordlige del af Silkeborg by får gode muligheder for at benytte en eventuel kommende station i Hårup. Det kræver gode parkeringsmuligheder for biler, cykler og måske tilslutning med shuttlebus fra den nordlige del af Silkeborg by. Det har jeg sikret, at Banedanmark i tæt dialog med Silkeborg undersøger muligheden for.

Bliver disse visioner gennemført, så vil det betyde, at når der i fremtiden bliver en tidskrævende trængsel på vejene ind til og i Aarhus, så vil pendlere fra Silkeborgområdet med fordel tage shuttlebussen eller stille deres cykle eller bil ved stationen i Hårup og hoppe på en afstressende togtur på et par og tyve minutter ind til Aarhus. Det vil være en investering i bedre transport og livskvalitet for vores lokale borgere og en investering i natur, miljø og klima.

Der er sikkert nogle lokale borgere, der er afhængige af jernbanen over Svejbæk, Laven, Ry, Alken og til Skanderborg, som er bange for at den nuværende jernbane bliver nedlagt. Men med aftalen fra 2021 fik jeg sikret, at anlæggelsen af en direkte jernbane til Aarhus vil betyde en fortsat betjening af stationerne på den eksisterende jernbane.

I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til linieføringen af den nye jernbane. Min holdning som lokalt folketingsmedlem er klar: den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov og med en ny station i Hårup.

Tange Sø er vores lokale - og Danmarks – største kunstige sø, som i over 100 år har været en dejlig naturperle, som mange mennesker har bosat sig ved. Sådan skal det også være i fremtiden.

I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til store spørgsmål om Tange Søs fremtid. Min holdning er klar: Vi skal bevare Tange Sø, så vi alle kan fortsætte med at nyde godt af synet af søen, en badetur, en sejltur, en festival ved søbredden eller en løbe- eller travetur i den friske luft ved søens bred.

Videoer

Hærvejsmotorvejens skal placeres med stort hensyn til mennesker, miljø og natur.

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år kan påbegynde anlæggelsen af en ny nord-syd gående motorvej fra Løvel her nord for Viborg og ned til Klode Mølle.

Det er den første etape af en motorvej, som skal løbe fra Hobro over Give til Haderslev.  Motorvejen vil binde Jylland bedre sammen og sikre at mange borgere og virksomheder i Viborg, Skive, Silkeborg, Bording, Ikast og længere ned ad i Jylland vil få bedre mulighed for at pendle og komme ud i verden.

Som Socialdemokratiets transportordfører arbejder jeg for, at motorvejen bliver anlagt skånsomt for vores lokale borgere, naturen og fordelagtigt for lokale pendlere og virksomheder.

Det store spørgsmål for mange borgere i både Viborg og Silkeborg kommuner er, hvor motorvejen helt præcis skal ligge?

Som valgt her fra Midtjylland, holder jeg meget af vores natur og vil beskytte den og de mennesker der har bosat et dejligt sted.

Jeg vil derfor gøre det helt klart overfor borgerne øst for Viborg, at jeg ikke vil være med til at føre Hærvejsmotorvejen øst om Viborg. Vi skal have respekt for de landsbysamfund, som hænger godt sammen med foreningsliv, skoler, idrætsfaciliteter og ønsker at bevare den fantastiske natur som man bor i øst og sydøst for Viborg. Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at borgerne i Tapdrup, Vinkel, Bruunshåb, Rindsholm, Sønder Rind, Gammel Almind, Demstrup og Sjørslev ikke får en motorvej som nabo.

Og det passer meget bedre i forhold til det lokale erhvervsliv, at motorvejen føres vest om Viborg.

Når motorvejen bevæger sig ned i den vestlige del af Silkeborg Kommune, vil jeg også her arbejde for, at vi passer på vores borgere, miljø og natur. Lige nu er Vejdirektoratets eksperter i gang med at undersøge fordele og ulemper ved forskellige linjeføringer af motorvejen. Når jeg som transportordfører for Socialdemokratiet får Vejdirektoratets rapport, vil jeg arbejde for at motorvejen bliver anlagt i en linjeføring, som er skånsom og fordelagtig til gavn for byer, borgere, virksomheder og naturen langs motorvejen.

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år får gravet jernbanen fra jernbanebroen over Remstrup Å og hen under Frederiksberggade gravet ned, så bommene kan fjernes og biler, cyklister og gående kan passere uhindret til krydset Drewsensvej, Nordskovvej, Frederiksberggade og Christian den VIIs Vej. Der er afsat 267 millioner statslige kroner til projektet.

Den lokale forening Skøn På Silkeborg, er kommet med et super godt og visionært forslag om at jernbanen skal graves ned på hele strækningen hen fordi stationen og ud mod vest, således at hele banearealet kan blive frigivet til at udvikle en ny bydel, som vi skabe mulighed for at byrådet i Silkeborg Kommune kan skabe en mere sammenhængende by ved at koble Midtbyen og Sydbyen sammen med nye trygge cykelstier og veje til gavn for alle der skal bevæge sig mellem de to bydele.

Jeg arbejder for, at få skabt klarhed over de økonomiske og miljømæssige fordele ved at nedgrave jernbanen. I august 2022 har jeg sikret penge til at få dette undersøgt og ser frem til at træffe en beslutning på baggrund af undersøgelsen.

Visionen er, at en nedgravning af jernbanen vil give mulighed for at skabe en ny bydel og infrastruktur på tværs af banearealet, som vil bidrage til at skabe mere sammenhæng og dermed tryghed for bløde trafikanter døgnet rundt mellem Sydbyen og Midtbyen. Så behøver man nemlig ikke at skulle færdes nede i en af de to tunneller eller under viadukten på Drewsensvej.

Alt i alt et visionært tiltag, som vil skabe sammenhæng og mere tryghed i vores by.

Her kan du se Skøn på Silkeborgs visualisering af idéoplægget for baneterrænet i Silkeborg: https://youtu.be/A9BecRGw09A

Jeg er stolt over det infrastrukturforlig jeg som Socialdemokratiets transportordfører var med til at indgå med et bredt flere af Folketingets partier. Det sætter rammerne for dansk infrastruktur frem mod 2035.

Det betyder at den kollektive transport i Midtjylland styrkes med:

 • Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, som muliggør en hurtig togforbindelse mellem Herning, Silkeborg og Aarhus. Stationerne Alken, Ry og Laven mellem Skanderborg og Silkeborg bliver fortsat betjent.
 • Opgradering af overkørsel i Silkeborg ved Christian d. 8.s Vej / Frederiksberggade i Silkeborg med henblik på at skabe en niveaufri krydsning mellem jernbanen og vejen.
 • Station ved Brabrand, som kan styrke den kollektiv transport ved Aarhus og på sigt muliggøre etableringen af et nyt knudepunkt.

Det betyder at Midtjylland bindes langt bedre sammen med nye veje:

 • Anlæg af ny midtjysk motorvej mellem Løvel og Klode Mølle.
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N fra 4 til 6 spor.
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra 4 til 6 spor.
 • Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N.
 • Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing, som skal forbedre fremkommeligheden på den ca. 40 km lange strækning på Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing,
 • Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18, hvor den 9,5 km lange strækning udvides fra 2-sporet motortrafikvej til 4-sporet motorvej.
 • Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø.
 • Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N, som omfatter en opgradering af den eksisterende strækning på ca. 15 km fra Haderup til syd for Skive samt en forlægning af ca. 5 km af rute 26 vest om Skive til 2+1 vej.

Der investeres i flere og bedre cykelstier i blandt andet Silkeborg, Ikast-Brande, Viborg, Skive, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Der skyder omfattende ladeinfrastruktur op til fremtidens elbilister.

Jeg var som Socialdemokratiets transportordfører med til at indgå det brede infrastrukturforlig, som skaber ro på for borgerne rundt om i landets kommuner mange år frem. Forliget er med til at binde Danmark tættere sammen på en grønnere måde. 

Men vi er ikke færdige endnu, mange kampe og tiltag venter forude. I kan regne med at jeg vil blive ved med at fokusere på at gøre det nemmere at være borger og virksomhed i provinsen, samtidig med at vi også bliver grønnere.

De seneste tre år er vi blevet ramt af to uforudsete kriser – Corona og krigen i Ukraine. Det er to af de største udfordringer regeringen har været sat over for. Socialdemokratiet har gået forrest og taget de nødvendige beslutninger, som et ansvarligt parti bør. Vi ranker ryggen og går forrest i svære tider, hvor vi prioriterer det brede samarbejde og langtidsholdbare løsninger.

Ruslands invasion af Ukraine har vendt op og ned på Europas sikkerhedspolitiske situation. Putin har forsøgt at splitte os, men Vesten står mere samlet end nogensinde. Alle i Europa må nu tage et større ansvar for egen sikkerhed. Det gælder også for Danmark.

Historiske tider kalder på historiske beslutninger. Sammen med SF, Radikale, Venstre og Konservative har vi stillet os i spidsen for den største investering i dansk forsvar i nyere tid. Så vi i fremtiden kan løfte mere af vores egen sikkerhed i Vesten. Vi har indgået et nationalt kompromis om Danmarks forsvar.

Det betyder, at vi i de kommende år løfter vores forsvarsudgifter til to pct. af BNP som aftalt i NATO. Det er godt 18 milliarder kroner mere til forsvar- og sikkerhed om året, når aftalen er fuldt realiseret. Fordi et velfungerende forsvar er en forudsætning for vores alles tryghed og frihed.

På baggrund af det JA som danskerne gav til fælles forsvar i EU den 1. juni 2022 skal Danmark deltage fuldbyrdet i det europæiske forsvarssamarbejde, og have muligheden for at tage del i fælles missioner med de øvrige EU-lande, når vi ønsker det i fremtiden.

Tiden er til sammenhold, ikke forbehold. Samarbejde, ikke enegang, er vores stærkeste våben mod Putin. Derfor er det godt at danskerne sagde klart JA, så vi kan bidrage med vores ekspertise til forsvar for EU. Det sikrer både vores sikkerhed, og danske arbejdspladser på længere sigt.

Vi skal fortsætte med at prioritere provinsen, ligesom vi har gjort det med statsgaranterede lån til køb af bolig i Silkeborg Kommunes ydre områder. Jeg vil blive ved med at kæmpe for at sikre bedre muligheder og fordele ved at flytte til og bo uden for de største byer. For mere sammenhæng mellem land og by skaber et bedre samfund for alle.

Jeg er selv vokset op i én af vores lokale landsbyer i Silkeborg Kommune. Jeg ved, hvor vigtigt det er at have gode busforbindelser, så man kan komme i skole og frem til sin uddannelse, inden timerne starter.

 

Derfor er jeg stolt over, at jeg som Socialdemokratiets transportordfører har været med til at holde hånden under vores busser under corona-krisen og den nuværende krise med høje benzin- og diesel priser. Så sent som i september i år har jeg været med til at tilføre 250 millioner kroner til de regionale trafikselskaber, som har ansvaret for busserne, så busserne også kører i fremtiden.

Midt- og Vestjylland er for mig den vigtigste landsdel i Danmark. Selvom jeg selvfølgelig laver politik til hele landet, bliver jeg altid en smule mere stolt, når der kommer forbedringer til det min egen kommune i Silkeborg og nabokommunerne i Midt- og Vestjylland. 

Her kan jeg fremhæve infrastrukturforliget som i de kommende år vil gøre det langt hurtigere for borgerne at komme frem og tilbage med toget mellem Silkeborg, Ikast, Herning og Aarhus.

Og det bliver nemmere at komme nord- og sydpå på en udvidet E45 i Østjylland og en ny motorvej i Midtjylland fra nord for Viborg til Vest for Silkeborg. Det samme mellem Ringkøbing og Herning, Herning og Holstebro, Aarhus og Viborg, samt Skive og Herning.

Der investeres desuden i flere og bedre cykelstier i blandt andet Silkeborg, Viborg, Ikast-Brande, Skive, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Midt- og Vestjylland skal prioriteres når vi laver politik i Socialdemokratiet.

Det er også blevet nemmere at få adgang til at købe hus i provinsen, hvor vi har gjort det muligt at få et statsgaranteret lån til køb af boliger i bestemte postnumre, hvor banker og kreditinstitutter ellers ikke er villige til at låne penge. Det har vi valgt, fordi det er vigtigt at det er muligt at bo, flytte til og leve i provinsen.

Og Socialdemokratiet har været med til at investere i et mere synligt politi, så vi skaber mere tryghed for mange borgere i vores landsdel. Vi har styrket politiets lokale tilstedeværelse med nye eller udvidede nærpolitistationer. Det gælder blandt andet Ikast og Brande og Struer i Midt- og Vestjylland, samt en ny nærpolitistation på Lillehøjvej i Silkeborg.

Jeg vil som folketingsmedlem altid blive ved med at prioritere Silkeborg Kommune og Midt- og Vestjylland, for det er jer jeg repræsenterer, når jeg går ind ad døren til Christiansborg og forhandler.

Man skal opleve nærhed uanset hvor i Midt- og Vestjylland man bor. Derfor vil jeg fortsat prioritere uddannelse, politi og et sundhedsvæsen tæt på borgerne. Alle danskere skal have samme muligheder og velfærd. Man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark.

Siden Socialdemokratiet overtog ansvaret for at lede Danmark, har vi taget solide skridt i retning af at gøre op med centralisering og skabe et Danmark i bedre balance: 

 • Vi har lavet et mere retfærdigt udligningssystem, hvor vi blandt andet flytter flere penge til 30 yderkommuner.

 • Vi har styrket nærpolitiet med 20 nye nærpolitienheder med lokale betjente, for at øge trygheden nær borgerne.

 • Uddannelser bliver flyttet ud i hele landet og vi har styrket gymnasierne i tyndtbefolkede områder, så der fortsat er uddannelsesmuligheder tæt på.

 • Vi har i sundhedsforliget sat 4 milliarder af til 25 nærhospitaler, som fysisk gør afstanden mellem borger og sundhedsvæsen mindre.

 • Vi binder Danmark bedre og grønnere sammen med veje, cykelstier og kollektiv transport med historiske investeringer for over 160 milliarder kroner.

Herunder kan du se hvad vi har gjort for netop din kommune i Midt- og Vestjylland:

Silkeborg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/silkeborg/

Viborg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/viborg/

Ikast-Brande: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/ikast-brande/

Herning: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/herning/

Skive: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/skive/

Holstebro: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/holstebro/

Lemvig: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/lemvig/

Struer: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/struer/

Ringkøbing-Skjern: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/ringkoebing-skjern/

I Cyklens år her i 2022 skal der være større fokus på cyklen som attraktivt og trygt transportmiddel.

Hvis vi vil have flere til vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og nu er vi gået i gang med at lukke de huller. Vi er kommet rigtig langt med aftalen om Grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer mange millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister.

Her kan du se, hvilke projekter, som jeg i min egenskab af Socialdemokratiets transportordfører, har været med til at støtte i Midt- og Vestjylland siden 2019.

 

Silkeborg Kommune:

 • Sammenbinding af banestierne i Silkeborg
 • Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 1 og 2

Ikast-Brande Kommune:

 • Enkeltrettet cykelsti på Gl. Kongevej i Engesvang
 • Etablering af sikker cykelforbindelse på Borupvej
 • Cykelsti Pengehøj – Christianshedevej

Viborg Kommune:

 • Cykelsti-projektet mellem Mønsted og Daugbjerg (skolevej, cykelpendling og cykelturisme)

Skive Kommune:

 • Dobbeltrettet cykelsti Sallingsundvej mellem Roslev og Harre
 • Cykelsti Harre – Nautrupvej

Holstebro Kommune:

 • Cykelsti langs Skivevej mellem Mejrup Hindkjær og Rydhave

Lemvig Kommune:

 • Cykelsti Gudum – Borumvej

Ringkøbing-Skjern Kommune:

 • Cykelsti mellem Egvadvej og Brosbølvej ved Tarm

Op til folketingsvalget i 2007 tog jeg initiativ til samarbejdet ’Stem Silkeborg, stem personligt!’, der handler om at rette opmærksomheden hos de lokale borgere i Silkeborg Kommunes hen på det vigtige i at stemme personligt på en lokal folketingskandidat. Det gør man som bekendt ved at sætte sit kryds ud for navnet på den kandidat, som man ønsker at stemme på.

Initiativet har skabt et tværpolitisk samarbejde på tværs af de lokale partier. Vi samarbejder for, at borgerne i Silkeborg Kommune kan få nogle lokale repræsentanter ind i Folketinget, som vil kæmpe borgernes, virksomhedernes og kommunens sag på Christiansborg.

Ved folketingsvalget i 2007 fik vi valgt to folketingsmedlemmer og ved folketingsvalget i 2011 gentog vi samarbejdet med endnu større succes. Her blev der nemlig valgt fire lokalt opstillede folketingsmedlemmer. Ved valget i 2015 fik vores lokalområde valgt hele fem folketingsmedlemmer. Og ved folketingsvalget i 2019 var samarbejdet igen en succes og vi har i dag fem lokale repræsentanter fra vores lokalområde i Folketinget.

Ved det kommende folketingsvalg, står jeg igen i spidsen for samarbejdet.