<h1>Det vil jeg</h1>

Det vil jeg

JEG ARBEJDER FOR LOKALE MÆRKESAGER

Jeg har altid lokale mærkesager, som jeg arbejder på at få gennemført på Christiansborg. Her kan du læse mere om de mærkesager jeg vil arbejde for at få gennemført i den kommende valgperiode.

Jeg vil fortsætte med at arbejde for stærke og vigtige resultater for os her i Silkeborg Kommune – jeg ser frem til at fortsætte et tæt samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv og organisationer for at skabe lokale resultater på Christiansborg.

I den nuværende valgperiode er jeg Socialdemokratiets transportordfører. Den største opgave har været at forhandle aftalen om de kommende års investeringer i infrastruktur frem til 2035. Her omstiller vi transportsektoren til at være mere grøn, samt sørger for at Danmark kommer til at hænge meget bedre sammen mellem land og by. Heldigvis kastede aftalen også en række lokale resultater af sig:

  • Ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus.
  • Nedgravning af jernbanen ved Frederiksberggade i Silkeborg.
  • Opstilling af støjskærme ved Buskelund.
  • Ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af kommunen
  • Opgradering af hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg.
  • Opgradering til 3-spor i begge retninger på E45 fra Aarhus N til Vejle N.
  • Cykelsti ved Gråmose.

Vi skal fortsætte med at prioritere provinsen, ligesom vi har gjort det med statsgaranterede lån til køb af bolig i Silkeborg Kommunes ydre områder. Jeg vil blive ved med at kæmpe for at sikre bedre muligheder og fordele ved at flytte til og bo uden for de største byer. For mere sammenhæng mellem land og by skaber et bedre samfund for alle.

Vi har gennemført retten til tidlig tilbagetrækning for de lønmodtagere der har været længst på arbejdsmarkedet. Det er det største fremskridt for lønmodtagernes pensionsrettigheder i mange år. Lokalt i Silkeborg Kommune har 612 borgere fået tildelt retten til tidlig pension.

Den rettighed mener jeg, at de kommende årgange også skal have mulighed for at få opfyldt, så de kan trække sig tilbage og nyde deres otium mens de stadig har helbredet til det. For de er ingen tvivl om, at de der er kommet først ud på arbejdsmarkedet kan mærke det på kroppen.

Jeg går til valg på, at bevare retten til tidlig pension for de der har været længst på arbejdsmarkedet.

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år får anlagt en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi i fremtiden kan komme med tog til og fra Aarhus på den halve tid. Det er en investering i fremtiden, så vi lokale borgere har et godt alternativ til at sidde og spilde tiden i bilen i Aarhus og omegn, når trængslen på vejene bliver forøget de kommende år.

Jeg har kæmpet for den nye jernbane i mange år og nu arbejder jeg for at sikre, at jernbanen bliver anlagt med respekt for lokale borgere, naturen og miljøet. Det betyder meget for mig, at den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov.

Jeg kender området med den righoldige natur og har i forbindelse med arbejdet med den nye jernbane genbesøgt naturen, og jeg vil ikke være med til at pløje den nye jernbane gennem hverken Linå Vesterskov eller Sejs-Svejbæk.

Jeg arbejder for at den nye jernbane fra Silkeborg Station skal følge Nordskovvej ud til Silkeborgmotorvejen og følge motorvejen til Hårup, hvor der bør blive anlagt en ny station til gavn for borgerne i Sejs-Svejbæk og andre lokale borgere.

Jeg synes, det er oplagt, at vi arbejder på at sikre, at folk i den nordlige del af Silkeborg by får gode muligheder for at benytte en eventuel kommende station i Hårup. Det kræver gode parkeringsmuligheder for biler, cykler og måske tilslutning med shuttlebus fra den nordlige del af Silkeborg by. Det har jeg sikret, at Banedanmark i tæt dialog med Silkeborg undersøger muligheden for.

Bliver disse visioner gennemført, så vil det betyde, at når der i fremtiden bliver en tidskrævende trængsel på vejene ind til og i Aarhus, så vil pendlere fra Silkeborgområdet med fordel tage shuttlebussen eller stille deres cykle eller bil ved stationen i Hårup og hoppe på en afstressende togtur på et par og tyve minutter ind til Aarhus. Det vil være en investering i bedre transport og livskvalitet for vores lokale borgere og en investering i natur, miljø og klima.

Der er sikkert nogle lokale borgere, der er afhængige af jernbanen over Svejbæk, Laven, Ry, Alken og til Skanderborg, som er bange for at den nuværende jernbane bliver nedlagt. Men med aftalen fra 2021 fik jeg sikret, at anlæggelsen af en direkte jernbane til Aarhus vil betyde en fortsat betjening af stationerne på den eksisterende jernbane.

I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til linieføringen af den nye jernbane. Min holdning som lokalt folketingsmedlem er klar: den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov og med en ny station i Hårup.

Jeg har nu siddet i folketinget i 15 år. Jeg har varetaget mange spændende og vigtige ordførerskaber. Jeg været med når Socialdemokratiet har siddet i regering og i opposition.

En vigtig ting jeg har lært igennem årene er, at med ordentlighed kommer man længst. Jeg er altid klar til en skarp debat. En debat der er baseret på politik, ideologi og den uenighed der jo er imellem vi politikere. Vi vil forskellige ting med vores samfund. Det er en fair sag. Men debatten skal altid tages med ordentlighed. 

Så selvom der er nogle der i denne valgkamp kalder modkandidater meget grimme ting, øgenavne osv. Så bliver det ikke mig der gør den slags. Jeg har tænkt mig at føre min valgkamp med ordentlighed. Fortælle om min og mit partis politik og også pege på, hvor jeg synes andre partier og kandidater tager fejl eller ønsker en retning for Danmark, som jeg er direkte uenig i. Men det vil altid blive med ordentlighed og uden at kaste med mudder og bruge grimt sprog.

Den tendens vi har set, særligt de sidste par år, er jeg ked af at se og høre på. Den tendens kommer jeg ikke til at være en del af.

De seneste tre år er vi blevet ramt af to uforudsete kriser – Corona og krigen i Ukraine. Det er to af de største udfordringer regeringen har været sat over for. Socialdemokratiet har gået forrest og taget de nødvendige beslutninger, som et ansvarligt parti bør. Vi ranker ryggen og går forrest i svære tider, hvor vi prioriterer det brede samarbejde og langtidsholdbare løsninger.

Man skal opleve nærhed, uanset hvor i Midtjylland man bor. Derfor vil jeg fortsat prioritere, at vi skal have uddannelsespladser, lokal politi og et lokalt hospital tæt på borgerne.

Det er vigtigt at man kan føle sig tryg. Det gælder både i hjemmet, hvor politiet hurtigt skal kunne rykke ud, på vejen, hvor vanvidsbilisterne skal fjernes og i byen, hvor det skal være trygt at sende sine børn ud på stier og veje.

Derfor er det dejligt at vi i august 2022 har indviet vores nye lokale politistation på Lillehøjvej i Silkeborg.

Vi er den generation der har muligheden for at efterlade kloden i bedre tilstand. Den mulighed skal udnyttes. Derfor er det vigtigt at vi fortsat udvikler og investerer i den grønne omstilling, både så det reducerer CO2 og så det giver arbejdspladser.

Det er vigtigt at vi bruger danskernes massive signal om fælles forsvarsarbejde til at sikre Danmarks sikkerhed de næste mange år. Vi skal sikre at fremtidens investeringer i forsvar bruges fornuftigt og at der også investeres i nye arbejdspladser i forsvaret i Midtjylland.

Der skal være tid og omsorg i det danske sundhedsvæsen. Corona har vist os at der er stor tillid til sundhedsvæsenet. Derfor skal vi også i fremtiden turde give mere slip og stole på at de ansatte ved hvordan deres tid er bedst brugt.

Mindre trængsel på flere nye veje og cykelstier, hurtigere tog mellem byerne, grøn omstilling af hele transportsektoren, flere ladeparker og det hele skal anlægges med respekt for vores natur, miljø og klima. Med infrastrukturaftalen 2035, som strækker sig helt frem til 2035, har vi sat investeringerne og dermed udviklingen i fuld gang.

Op til folketingsvalget i 2007 tog jeg initiativ til samarbejdet ’Stem Silkeborg, stem personligt!’, der handler om at rette opmærksomheden hos de lokale borgere i Silkeborg Kommunes hen på det vigtige i at stemme personligt på en lokal folketingskandidat. Det gør man som bekendt ved at sætte sit kryds ud for navnet på den kandidat, som man ønsker at stemme på.

Initiativet har skabt et tværpolitisk samarbejde på tværs af de lokale partier. Vi samarbejder for, at borgerne i Silkeborg Kommune kan få nogle lokale repræsentanter ind i Folketinget, som vil kæmpe borgernes, virksomhedernes og kommunens sag på Christiansborg.

Ved folketingsvalget i 2007 fik vi valgt to folketingsmedlemmer og ved folketingsvalget i 2011 gentog vi samarbejdet med endnu større succes. Her blev der nemlig valgt fire lokalt opstillede folketingsmedlemmer. Ved valget i 2015 fik vores lokalområde valgt hele fem folketingsmedlemmer. Og ved folketingsvalget i 2019 var samarbejdet igen en succes og vi har i dag fem lokale repræsentanter fra vores lokalområde i Folketinget.

Ved det kommende folketingsvalg, står jeg igen i spidsen for samarbejdet.