<h1>Om mig</h1>

Om mig

Mit navn er Thomas Jensen, og jeg er 52 år. Jeg har to børn på 6 og 8 år. Jeg bor i en dejlig almen bolig i Alderslyst i Silkeborg. I min sparsomme fritid nyder jeg naturen rundt om i Silkeborg Kommune og det midtjyske. Jeg har en stor passion for musik og nyder godt af vores mange flotte og lokale kulturelle muligheder.

Jeg er opvokset i Voel uden for Silkeborg. I syv år gik jeg i byens folkeskole, i 8. og 9. klasse tog jeg på Fårvang Skole, og i 10. klasse tog jeg på Bjergsnæs Efterskole ved Viborg. Bagefter tog jeg studentereksamen på Silkeborg Gymnasium. Jeg er uddannet bachelor i statskundskab fra Universitet.

Før jeg blev valgt til Folketinget, arbejdede jeg i LO Danmark og før det for Socialdemokratiet på Christiansborg.

Jeg har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune i Vestjyllands Storkreds siden 2007. I dag er jeg Socialdemokratiets transport-, færdsels-, havne- og postordfører. Jeg er meget optaget af at binde Danmark bedre sammen med moderne infrastruktur og en grøn omstilling af vores forskellige transportformer.

Siden jeg blev valgt til Folketinget har jeg arbejdet for at Silkeborg Kommune til stadighed skal blive et mere og mere fantastisk sted at bo og leve. Når der har været en lokal udfordring, som jeg har vurderet, at jeg kunne påvirke i positiv retning, så har jeg taget det op i Folketinget. På den måde har jeg bidraget til at skabe resultater til gavn for os i Silkeborg Kommune.

Stem Silkeborg, stem personligt!

Op til folketingsvalget i 2007 tog jeg initiativ til samarbejdet ’Stem Silkeborg, stem personligt!’, der handler om at rette opmærksomheden hos de lokale borgere i Silkeborg Kommunes hen på det vigtige i at stemme personligt på en lokal folketingskandidat. Det gør man som bekendt ved at sætte sit kryds ud for navnet på den kandidat, som man ønsker at stemme på.

 

Initiativet har skabt et tværpolitisk samarbejde på tværs af de lokale partier. Vi samarbejder for, at borgerne i Silkeborg Kommune kan få nogle lokale repræsentanter ind i Folketinget, som vil kæmpe borgernes, virksomhedernes og kommunens sag på Christiansborg.

 

Ved folketingsvalget i 2007 fik vi valgt to folketingsmedlemmer og ved folketingsvalget i 2011 gentog vi samarbejdet med endnu større succes. Her blev der nemlig valgt fire lokalt opstillede folketingsmedlemmer. Ved valget i 2015 fik vores lokalområde valgt hele fem folketingsmedlemmer. Og ved folketingsvalget i 2019 var samarbejdet igen en succes og vi har i dag fem lokale repræsentanter fra vores lokalområde i Folketinget.

 

Ved det kommende folketingsvalg, står jeg igen i spidsen for samarbejdet.

Mine resultater

I den nuværende valgperiode er jeg Socialdemokratiets transportordfører. Den største opgave har været at forhandle aftalen om de kommende års investeringer i infrastruktur frem til 2035. Her omstiller vi transportsektoren til at være mere grøn, samt sørger for at Danmark kommer til at hænge meget bedre sammen mellem land og by. Heldigvis kastede aftalen også en række lokale og regionale resultater af sig:

 • Ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus.
 • Nedgravning af jernbanen ved Frederiksberggade i Silkeborg.
 • Opstilling af støjskærme ved Buskelund.
 • Ny nord-sydgående motorvej i den vestlige del af kommunen
 • Opgradering af hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg.
 • Opgradering til 3-spor i begge retninger på E45 fra Aarhus N til Vejle N.
 • Cykelsti ved Gråmose.

I sidste folketingsvalgkamp hængte jeg sammen med Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune en række budskabsplakater op med det jeg gik til valg på og ville arbejde for. Her mere end tre år senere, så kan jeg med stolthed sige at der er leveret på alle de emner, som jeg har arbejdet på sammen med mine kolleger i den socialdemokratiske folketingsgruppe:

 • Bevar Silkeborg Sygehus! Var vores lokale slogan på budskabsplakaten. Da stemmerne var talt op ved sidste folketingsvalg og det viste sig at der var rødt flertal, så var det første og største valgtema i Silkeborg Kommune indfriet: Bevarelse af folkevalgte politikere i regionsrådene til at kæmpe for nærhed og decentrale sundhedstilbud. Her i Silkeborg: bevarelse af vores lokale Regionshospital Silkeborg.
 • Arne-pensionen. Indførelse af retten til tidlig tilbagetrækning for de der har været længst på arbejdsmarkedet er blevet gennemført. I Silkeborg Kommune er der 612 borgere, som indtil nu har fået tilkendt retten til at gå tidligere på pension.
 • Stop regeringens besparelser på uddannelse var vores lokale slogan på budskabsplakaten. Efter valget i 2019 fjernede vi den tidligere blå regerings årlige besparelser på 2 procent på landets uddannelser – også her i Silkeborg.
 • Grøn omstilling. Ren energi og grøn omstilling var vores lokale slogan på budskabsplakaten. Efter valget indgik vi et bredt forlig om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen frem til 2030 i forhold til udledningen i 1990. Det betød, at opgaven var at skære cirka 19 millioner ton CO₂ af udledningerne i 2030 for at nå 70 procents reduktion i 2030 i forhold til 1990. Med aftale om grøn skattereform og Danmark kan mere II, er vi nu mere end to tredjedele af vejen. Det skyldes de mange politiske aftaler på finansloven, klimaaftalerne for energi, industri og affald, Nordsøaftalen, vejtransportaftalen og landbrugsaftalen.
 • Stop centraliseringen – nærheden tilbage var vores lokale slogan på budskabsplakaten. Vi har rykket en lang række statslige arbejdspladser ud af de store byer og ud i landet – også uddannelsesinstitutioner, en ny moderne nærpolitistation i Silkeborg er åbnet i 2022 og lokale sundhedstilbud rundt om i landet er på vej. Endeligt har de borgere og virksomheder i udkanten af Silkeborg Kommune, som tidligere har haft svært at optage lån til at købe en bolig, en forretning eller en virksomhed, nu fået bedre lånemuligheder med statslig garantidækning af dele af lånet.

Alt i alt er jeg stolt over at vi har leveret på alle de fokuspunkter, som vi med lokale slogans på budskabsplakaterne gik til valg på i 2019. Og læg hertil det vel nok vigtigste tiltag, som vi har gennemført siden 2019:

Vi prioriterer velfærden - når der i disse år kommer flere ældre, som har behov for ældre- og sundhedspleje, og børn og børnefamilier, som har behov for vuggestuepladser, børnehavepladser, en folkeskole med tid til eleverne og SFO-pladser, så lader vi pengene følge med, så der er penge til at ansætte nok personale.

Udfordringen i de kommende år er, at sikre at flere er uddannet og har lyst til at søge jobs i kommuner og regioner til at tage hånd om alle de vigtige opgaver. For kun sådan fremtidssikrer vi vores fælles velfærd med god kvalitet for fremtidige generationer.

Min erfaring

Jeg har siddet i Folketinget i snart 15 år. Jeg har varetaget mange spændende og vigtige ordførerskaber for Socialdemokratiet. Jeg været med når Socialdemokratiet har siddet i regering og i opposition.

Jeg har varetaget forskellige ordførerposter:

 • Boligordfører 2008-2011
 • Skatteordfører 2011-14
 • Erhvervsordfører 2014-15
 • Europaordfører 2015-16
 • Erhvervsordfører 2016-2019
 • Transport-, færdsels, post-, og havneordfører 2019-

I dag er jeg medlem af følgende udvalg i Folketinget:

 • Transportudvalget
 • Finansudvalget
 • Skatteudvalget
 • Erhvervsudvalget
 • Forsvarsudvalget
 • Indenrigs- og boligudvalget
 • Retsudvalget
 • Udlændinge og integrationsudvalget
 • Færøudvalget
 • Grønlandsudvalget