<h1>Thomas Jensen</h1>

Thomas Jensen

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Jeg bor og lever her i Silkeborg Kommune blandt de mennesker jeg repræsenterer. Jeg er opvokset i Voel udenfor Silkeborg, uddannet på Silkeborg Gymnasium og lever i bydelen Alderslyst i Silkeborg.

Jeg elsker vores by, opland og hele vores kommune fra nord til syd og øst til vest. Det var her i Silkeborg mit politiske engagement startede i mine teenageår. Og det er her fra Silkeborg mit politiske arbejde på Christiansborg er udsprunget de sidste 15 år.

Jeg vil fortsætte med at være folketingsmedlem for alle lokale borgere, virksomheder og organisationer i Silkeborg Kommune. Jeg vil inddrage lokale ildsjæle i udviklingen af vores kommune, for det er alle de politiske tanker, idéer og forslag, som jeg løbende får fra lokale borgere, som er med til at skabe en ny positiv udvikling til gavn for vores lokale fællesskab.

Jeg arbejder målrettet på Christiansborg for at skabe stærke resultater for os her i Silkeborg Kommune.

På valgdagen håber jeg at Du vil stemme PERSONLIGT på mig. Alle stemmer tæller, også DIN!

Det vil jeg

STÆRKE RESULTATER for os i Silkeborg Kommune

Jeg vil fortsætte med at arbejde for stærke og vigtige resultater for os her i Silkeborg Kommune – jeg ser frem til at fortsætte et tæt samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv og organisationer for at skabe lokale resultater på Christiansborg.

UDVIKLING i hele Silkeborg Kommune

Vi skal fortsætte med at prioritere provinsen, ligesom vi har gjort det med statsgaranterede lån til køb af bolig i Silkeborg Kommunes ydre områder. Jeg vil blive ved med at kæmpe for at sikre bedre muligheder og fordele ved at flytte til og bo uden for de største byer.

NÆRHED – Mere nærhed – også i Silkeborg Kommune

Man skal opleve nærhed uanset hvor i Midtjylland man bor. Derfor vil jeg fortsat prioritere at vi skal have uddannelsespladser, lokal politi og et lokalt hospital tæt på borgerne.

TRYGHED - Hjemme, på vej og i byen

Det er vigtigt at man kan føle sig tryg. Det gælder både i hjemmet, hvor politiet hurtigt skal kunne rykke ud, på vejen, hvor vanvidsbilisterne skal fjernes og i byen, hvor det skal være trygt at sende sine børn ud på stier og veje. Derfor er det dejligt at vi i august 2022 har indviet vores nye lokale politistation på Lillehøjvej i Silkeborg.
Kampagne Selfie

Vil du være med?

Vær med som frivillig i Silkeborg Kommune. 

Jeg arbejder målrettet på at opnå genvalg ved næste folketingsvalg. Vil du gerne hjælpe og være med til at gøre en forskel for Silkeborg? Så er det måske noget for dig at blive frivillig i min genvalgskampagne? Tøv ikke med at tilmelde dig her, så kontakter vi dig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan netop du kan bidrage, med det du er god til og allerhelst vil hjælpe med.

Seneste blogindlæg

Ny jernbane udenom Sejs-Svejbæk!

Ny jernbane udenom Sejs-Svejbæk!

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år får anlagt en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi i fremtiden kan komme med tog til og fra Aarhus på den halve tid. Det er en investering i fremtiden, så vi lokale borgere har et godt alternativ til at sidde og spilde tiden i bilen i Aarhus og omegn, når trængslen på vejene bliver forøget de kommende år. Jeg har kæmpet for den nye jernbane i mange år og nu arbejder jeg for at sikre, at jernbanen bliver anlagt med respekt for lokale borgere, naturen og miljøet. Det betyder meget for mig, at den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov. Jeg kender området med den righoldige natur og har i forbindelse med arbejdet med den nye jernbane genbesøgt naturen, og jeg vil ikke være med til at pløje den nye jernbane gennem hverken Linå Vesterskov eller Sejs-Svejbæk. Jeg arbejder for at den nye jernbane fra Silkeborg Station skal følge Nordskovvej ud til Silkeborgmotorvejen og følge motorvejen til Hårup, hvor der bør blive anlagt en ny station til gavn for borgerne i Sejs-Svejbæk og andre lokale borgere. Jeg synes, det er oplagt, at vi arbejder på at sikre, at folk i den nordlige del af Silkeborg by får gode muligheder for at benytte en eventuel kommende station i Hårup. Det kræver gode parkeringsmuligheder for biler, cykler og måske tilslutning med shuttlebus fra den nordlige del af Silkeborg by. Det har jeg sikret, at Banedanmark i tæt dialog med Silkeborg undersøger muligheden for. Bliver disse visioner gennemført, så vil det betyde, at når der i fremtiden bliver en tidskrævende trængsel på vejene ind til og i Aarhus, så vil pendlere fra Silkeborgområdet med fordel tage shuttlebussen eller stille deres cykle eller bil ved stationen i Hårup og hoppe på en afstressende togtur på et par og tyve minutter ind til Aarhus. Det vil være en investering i bedre transport og livskvalitet for vores lokale borgere og en investering i natur, miljø og klima. Der er sikkert nogle lokale borgere, der er afhængige af jernbanen over Svejbæk, Laven, Ry, Alken og til Skanderborg, som er bange for at den nuværende jernbane bliver nedlagt. Men med aftalen fra 2021 fik jeg sikret, at anlæggelsen af en direkte jernbane til Aarhus vil betyde en fortsat betjening af stationerne på den eksisterende jernbane. I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til linieføringen af den nye jernbane. Min holdning som lokalt folketingsmedlem er klar: den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov og med en ny station i Hårup.

Stærke resultater for os i Silkeborg Kommune

Stærke resultater for os i Silkeborg Kommune

STÆRKE RESULTATER FOR OS I SILKEBORG KOMMUNE. Vi er formentligt på vej ind i en folketingsvalgkamp. Jeg går selvfølgelig til valg på Socialdemokratiets politik, men jeg vil også - ligesom forud for sidste folketingsvalg - være meget tydelig omkring, hvilke lokale sager, som jeg vil arbejde for, hvis jeg får opbakning til det fra de lokale vælgere. Når vi kommer tættere på valgudskrivelsen, vil jeg præsentere de sager, som jeg vil arbejde for de kommende fire år. I dette indlæg vil jeg kigge tilbage på, hvordan det er gået med de transportpolitiske sager, som jeg gik til valg på i 2019 og som jeg har arbejdet målrettet for. Efter sidste valg blev jeg Socialdemokratiets transportordfører, fordi jeg havde en række projekter, som jeg ville kæmpe for. Det lykkedes. I juni 2021 indgik vi aftalen om investeringer i infrastrukturen frem til 2035. Aftalen kastede en række super stærke lokale resultater af sig, som er ved at blive planlagt og vil blive gennemført i de kommende år til gavn for os lokalt. Jeg er rigtig glad for, at der efter mange års kamp skal anlægges en ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus, så pendlere kan komme frem og tilbage på den halve tid. Med beslutningen om den nye jernbane, fik vi heldigvis også afsat penge til at få nedgravet jernbanen ved Frederiksberggade i Silkeborg, så bommene kan fjernes til gavn for fremkommeligheden for trafikanter på gåben, cykler og i bil. Anlæggelsen af Silkeborgmotorvejen er ikke færdig før der er opstillet støjskærme ved motorvejen ved Buskelund. Det bliver der snart. Borgere fra den nordøstlige del af kommunen som pendler til og fra Aarhus ved hvor meget trængsel der er på hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg. Derfor er jeg glad for at vi starter med at opgradere den strækning der ligger ind mod Aarhus, så trængslen på strækningen bliver mindre. På motorvejsfronten er jeg glad for, at vi besluttede at fortsætte opgraderingen E45 fra Aarhus N til Vejle N til 3-spor i begge retninger. Det betyder utroligt meget for færdselssikkerheden og fremkommeligheden til gavn for mange borgere her fra Silkeborg Kommune. Jeg arbejder engageret for, at den nye nord-sydgående motorvej fra Viborg og ned gennem den vestlige del af kommunen videre til Ikast-Brande Kommune, som vi også besluttede i aftalen, bliver anlagt til gavn for borgere og virksomheder og med stort hensyn til mennesker, natur og miljø. Alt i alt er alle de transportpolitiske projekter, som jeg gik til valg på i 2019, blevet besluttet og vil blive gennemført de kommende år. Det er sådan jeg arbejder. Og det vil jeg blive ved med.

Vi vil skabe tryghed om huslejen

Vi vil skabe tryghed om huslejen

PRISSTIGNINGER. Vi laver tiltag for at afbøde konsekvenserne af prisstigningerne for de der rammes værst. Vi sikrer nu tryghed for de lejere, der ellers risikerer at blive sat på gaden, hvis lejeudgifterne var steget som forventet.   HUSLEJELOFT Ingen kan længere være i tvivl. Priserne stiger. Det oplever vi alle, når vi handler ind, skal betale elregningen eller tanke bilen. Og det kan mærkes på pengepungen hos den enkelte. Derfor er det regeringens hovedprioritet at få Danmark godt gennem de usikre tider, vi står i. Som regering har vi allerede taget flere konkrete skridt for at modvirke inflationen. Men vi skal også være ærlige og sige, at det ikke er nogen nem øvelse. For med inflationen kan vi ikke kompensere alle danskere for de stigende udgifter. Det ville være økonomisk uansvarligt og i værste fald gøre problemet værre. Derfor er vi nødt til at målrette vores hjælp til dem, der mærker inflationen mest. Vi har allerede udbetalt til en skattefri check til de ældre, der har mindst, og i denne uge er det lykkedes at give en håndsrækning til mange danskere, der har et gasfyr og er hårdest ramt af de stigende gaspriser. Nu går vi skridtet videre for at sikre tryghed for de flere end hundredetusinde lejere, der risikerer at blive sat på gaden, hvis lejeudgifterne stiger som forventet. For realiteterne er, at mindst 180.000 lejere kan se frem til en huslejestigning på 8,8 procent alene i år, hvis ikke vi griber ind. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for mange familier og enlige, hvor huslejen i forvejen er den absolut største post i budgettet. Lige netop derfor ønsker vi at indføre et loft over huslejestigningerne på fire procent. Fra regeringens side har vi allerede indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om et loft over huslejestigningerne. Det er vores håb og forventning, at Folketingets partier vil tage konstruktivt og løsningsorienteret i mod vores forslag, og at det samarbejdende folkestyre igen vil vise sit værd. På den længere bane er det Socialdemokratiets ønske at skabe rammerne for et mere retfærdigt system, når det kommer til huslejestigning. For i dag er det blandt andet priser på fødevare, der har betydning for, hvor meget huslejerne må stige, og enhver kan se, at det er helt skævt i den nuværende situation. Også her håber jeg, at blandt andre Venstre og Konservative vil udvise ansvarlighed og skabe tryghed for danskerne i en ekstraordinær usikker tid.