<h1>Blog</h1>

Blog

Ny jernbane udenom Sejs-Svejbæk!

Ny jernbane udenom Sejs-Svejbæk!

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år får anlagt en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi i fremtiden kan komme med tog til og fra Aarhus på den halve tid. Det er en investering i fremtiden, så vi lokale borgere har et godt alternativ til at sidde og spilde tiden i bilen i Aarhus og omegn, når trængslen på vejene bliver forøget de kommende år. Jeg har kæmpet for den nye jernbane i mange år og nu arbejder jeg for at sikre, at jernbanen bliver anlagt med respekt for lokale borgere, naturen og miljøet. Det betyder meget for mig, at den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov. Jeg kender området med den righoldige natur og har i forbindelse med arbejdet med den nye jernbane genbesøgt naturen, og jeg vil ikke være med til at pløje den nye jernbane gennem hverken Linå Vesterskov eller Sejs-Svejbæk. Jeg arbejder for at den nye jernbane fra Silkeborg Station skal følge Nordskovvej ud til Silkeborgmotorvejen og følge motorvejen til Hårup, hvor der bør blive anlagt en ny station til gavn for borgerne i Sejs-Svejbæk og andre lokale borgere. Jeg synes, det er oplagt, at vi arbejder på at sikre, at folk i den nordlige del af Silkeborg by får gode muligheder for at benytte en eventuel kommende station i Hårup. Det kræver gode parkeringsmuligheder for biler, cykler og måske tilslutning med shuttlebus fra den nordlige del af Silkeborg by. Det har jeg sikret, at Banedanmark i tæt dialog med Silkeborg undersøger muligheden for. Bliver disse visioner gennemført, så vil det betyde, at når der i fremtiden bliver en tidskrævende trængsel på vejene ind til og i Aarhus, så vil pendlere fra Silkeborgområdet med fordel tage shuttlebussen eller stille deres cykle eller bil ved stationen i Hårup og hoppe på en afstressende togtur på et par og tyve minutter ind til Aarhus. Det vil være en investering i bedre transport og livskvalitet for vores lokale borgere og en investering i natur, miljø og klima. Der er sikkert nogle lokale borgere, der er afhængige af jernbanen over Svejbæk, Laven, Ry, Alken og til Skanderborg, som er bange for at den nuværende jernbane bliver nedlagt. Men med aftalen fra 2021 fik jeg sikret, at anlæggelsen af en direkte jernbane til Aarhus vil betyde en fortsat betjening af stationerne på den eksisterende jernbane. I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til linieføringen af den nye jernbane. Min holdning som lokalt folketingsmedlem er klar: den nye jernbane skal anlægges udenom Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov og med en ny station i Hårup.

Stærke resultater for os i Silkeborg Kommune

Stærke resultater for os i Silkeborg Kommune

STÆRKE RESULTATER FOR OS I SILKEBORG KOMMUNE. Vi er formentligt på vej ind i en folketingsvalgkamp. Jeg går selvfølgelig til valg på Socialdemokratiets politik, men jeg vil også - ligesom forud for sidste folketingsvalg - være meget tydelig omkring, hvilke lokale sager, som jeg vil arbejde for, hvis jeg får opbakning til det fra de lokale vælgere. Når vi kommer tættere på valgudskrivelsen, vil jeg præsentere de sager, som jeg vil arbejde for de kommende fire år. I dette indlæg vil jeg kigge tilbage på, hvordan det er gået med de transportpolitiske sager, som jeg gik til valg på i 2019 og som jeg har arbejdet målrettet for. Efter sidste valg blev jeg Socialdemokratiets transportordfører, fordi jeg havde en række projekter, som jeg ville kæmpe for. Det lykkedes. I juni 2021 indgik vi aftalen om investeringer i infrastrukturen frem til 2035. Aftalen kastede en række super stærke lokale resultater af sig, som er ved at blive planlagt og vil blive gennemført i de kommende år til gavn for os lokalt. Jeg er rigtig glad for, at der efter mange års kamp skal anlægges en ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus, så pendlere kan komme frem og tilbage på den halve tid. Med beslutningen om den nye jernbane, fik vi heldigvis også afsat penge til at få nedgravet jernbanen ved Frederiksberggade i Silkeborg, så bommene kan fjernes til gavn for fremkommeligheden for trafikanter på gåben, cykler og i bil. Anlæggelsen af Silkeborgmotorvejen er ikke færdig før der er opstillet støjskærme ved motorvejen ved Buskelund. Det bliver der snart. Borgere fra den nordøstlige del af kommunen som pendler til og fra Aarhus ved hvor meget trængsel der er på hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg. Derfor er jeg glad for at vi starter med at opgradere den strækning der ligger ind mod Aarhus, så trængslen på strækningen bliver mindre. På motorvejsfronten er jeg glad for, at vi besluttede at fortsætte opgraderingen E45 fra Aarhus N til Vejle N til 3-spor i begge retninger. Det betyder utroligt meget for færdselssikkerheden og fremkommeligheden til gavn for mange borgere her fra Silkeborg Kommune. Jeg arbejder engageret for, at den nye nord-sydgående motorvej fra Viborg og ned gennem den vestlige del af kommunen videre til Ikast-Brande Kommune, som vi også besluttede i aftalen, bliver anlagt til gavn for borgere og virksomheder og med stort hensyn til mennesker, natur og miljø. Alt i alt er alle de transportpolitiske projekter, som jeg gik til valg på i 2019, blevet besluttet og vil blive gennemført de kommende år. Det er sådan jeg arbejder. Og det vil jeg blive ved med.

Vi vil skabe tryghed om huslejen

Vi vil skabe tryghed om huslejen

PRISSTIGNINGER. Vi laver tiltag for at afbøde konsekvenserne af prisstigningerne for de der rammes værst. Vi sikrer nu tryghed for de lejere, der ellers risikerer at blive sat på gaden, hvis lejeudgifterne var steget som forventet.   HUSLEJELOFT Ingen kan længere være i tvivl. Priserne stiger. Det oplever vi alle, når vi handler ind, skal betale elregningen eller tanke bilen. Og det kan mærkes på pengepungen hos den enkelte. Derfor er det regeringens hovedprioritet at få Danmark godt gennem de usikre tider, vi står i. Som regering har vi allerede taget flere konkrete skridt for at modvirke inflationen. Men vi skal også være ærlige og sige, at det ikke er nogen nem øvelse. For med inflationen kan vi ikke kompensere alle danskere for de stigende udgifter. Det ville være økonomisk uansvarligt og i værste fald gøre problemet værre. Derfor er vi nødt til at målrette vores hjælp til dem, der mærker inflationen mest. Vi har allerede udbetalt til en skattefri check til de ældre, der har mindst, og i denne uge er det lykkedes at give en håndsrækning til mange danskere, der har et gasfyr og er hårdest ramt af de stigende gaspriser. Nu går vi skridtet videre for at sikre tryghed for de flere end hundredetusinde lejere, der risikerer at blive sat på gaden, hvis lejeudgifterne stiger som forventet. For realiteterne er, at mindst 180.000 lejere kan se frem til en huslejestigning på 8,8 procent alene i år, hvis ikke vi griber ind. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for mange familier og enlige, hvor huslejen i forvejen er den absolut største post i budgettet. Lige netop derfor ønsker vi at indføre et loft over huslejestigningerne på fire procent. Fra regeringens side har vi allerede indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om et loft over huslejestigningerne. Det er vores håb og forventning, at Folketingets partier vil tage konstruktivt og løsningsorienteret i mod vores forslag, og at det samarbejdende folkestyre igen vil vise sit værd. På den længere bane er det Socialdemokratiets ønske at skabe rammerne for et mere retfærdigt system, når det kommer til huslejestigning. For i dag er det blandt andet priser på fødevare, der har betydning for, hvor meget huslejerne må stige, og enhver kan se, at det er helt skævt i den nuværende situation. Også her håber jeg, at blandt andre Venstre og Konservative vil udvise ansvarlighed og skabe tryghed for danskerne i en ekstraordinær usikker tid.

Motorvej er mejslet i sten

Motorvej er mejslet i sten

NY MOTORVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF SILKEBORG KOMMUNE. Motorvejen er aftalt mellem Folketingets partier. Nu skal den placeres på den bedst mulige måde for mennesker og miljø.   MOTORVEJ For et år siden blev der indgået en historisk stor og bred politisk aftale om nødvendige trafikale investeringer i Danmark. Som led i aftalen blev der afsat penge til de første to etaper af en jysk parallelmotorvej (Hærvejsmotorvejen), nemlig strækningerne Løvel-Klode Mølle samt Give-Billund. Hærvejsmotorvejen bygges som en nødvendig fremtidssikring af vejkapaciteten nord-syd i Jylland. Desuden sikrer motorvejen bedre balance og sammenhæng i Vestdanmark. Der er således ikke tale om et isoleret Viborg-projekt, men om et visionært projekt der gavner hele Danmark. Med trafikaftalen blev der igangsat en miljøkonsekvensvurdering af strækningen Løvel-Klode Mølle, så der primo 2025 kan træffes politisk beslutning om linjeføringen øst eller vest om Viborg på et solidt grundlag. Det er beklageligt, at mange berørte borgere må leve i uvished i toethalvt år, men vi er nødt til at få konsekvenserne af projektet grundigt belyst. Vi lover at sikre vished så snart grundlaget er klart. Som led i undersøgelsen belyser Vejdirektoratet rent teknisk en såkaldt 0+ løsning med opgradering af nuværende Rute 13. Det er af nogen blevet misfortolket således, at der muligvis ikke skal bygges en motorvej. Senest blev misfortolkningen fremført ved det borgermøde, som Vejdirektoratet forleden holdt i Viborg. Vi vil gerne her slå fast med syvtommersøm, at der kommer en motorvej. Intet mindre. Det fremgår krystalklart af den aftale, der bakkes op af et meget bredt flertal i Folketinget, nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Kristendemoraterne Og i det danske folkestyre er der god tradition for, at politiske aftaler overholdes. Alt andet ville også være kaotisk, udemokratisk og utroværdigt. Derfor opfordrer vi til, at man nu samler alle gode kræfter om at få planlagt og bygget motorvejen bedst muligt - og med så få negative konsekvenser for mennesker og natur som overhovedet muligt. Det vil i hvert fald være vores klare mål. Og vi ser frem til den dag, hvor der er bygget ny motorvej på hele strækningen mellem Haderslev og Sønderup via Billund, Pårup og Viborg.

Grønne alternativer til Putins gas

Grønne alternativer til Putins gas

GRØN OMSTILLING AF VORES ENERGI. Vi vil lave en hurtig omstilling af vores energiforsyning, så vi kan blive uafhængige af Putins gas.   ENERGI Ruslands krig mod Ukraine har fået energipriserne herhjemme til at skyde i vejret. Særligt prisen på naturgas er påvirket af usikkerheden, og det mærker rigtig mange danskere desværre til. De dyre varmeregninger har gjort et markant indhug i husholdningsbudgettet og skabt økonomisk utryghed i mange hjem. Det er derfor både i den enkeltes og i samfundets interesse, at vi fremover ikke er afhængige af Putins gas. Derfor har regeringen netop fremlagt konkrete grønne løsninger, som skal udfase den russiske gas i Danmark. Vi vil blandt andet udrulle fjernvarme senest i 2028 og have 100 procent grøn gas i 2030. Allerede i år vil husejere med gas- eller oliefyr få et brev med besked om, hvorvidt de i stedet kan få fjernvarme eller en varmepumpe. Her i Silkeborg opvarmer omkring 9.500 personer deres bolig med naturgas. De vil ligeledes få afklaring på, om der findes et billigere og mere miljøvenligt alternativ. Vi vil også gøre det billigere at låne penge til grøn opvarmning og fordoble støtten til grøn varme til dem med de laveste indkomster. Det er helt afgørende, at man som borger har vished om sin økonomi. En meget dyr varmeregning må derfor aldrig komme som et chok. Nu tager vi et vigtigt skridt på vejen mod et grønnere og mere trygt Danmark, uafhængigt af Putins gas.

Rød blok er bedst for Silkeborg Kommune

Rød blok er bedst for Silkeborg Kommune

LOKALE TRAFIKPROJEKTER SIKRET AF RØD BLOK. De blå partier havde stort set intet til Silkeborg Kommune.   TRAFIK Det kan jo lyde som et selvforherligende og forventeligt udsagn fra mig som lokalt socialdemokratisk folketingsmedlem. Men der er hold i udsagnet om, at rød blok er bedst for Silkeborg Kommune og påstanden kan 100 procent dokumenteres. Før folketingsvalget i 2019 indgik den daværende blå blok under den daværende VLAK-regering en smal aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer. Der var så godt som nul og niks til os her i Silkeborg Kommune. Kort før sommerferien sidste år indgik vi som socialdemokratisk mindretalsregering det bredest tænkelige forlig om de næste 15 års investeringer i fremtidens infrastruktur. Der er et klart fokus på kollektive løsninger, grønne løsninger, cyklisme, at reducere støj fra vej og jernbane og bygge veje, der dels binder Danmark bedre sammen, dels reducerer trængslen på de mest befærdede veje især omkring de store byer. Og det var og er med stor glæde og stolthed, at aftalen tilsmilede borgere og erhvervsliv her i Silkeborg Kommune med ny infrastruktur for milliarder af kroner. Og alle sammen tiltag, som jeg gik til valg på i 2019: Allerede i 2022 sætter vejdirektoratet støjskærme op langs motorvejen ved Buskelund, så vi får taget toppen af støjen for de støjplagede borgere. Siden 2007 har jeg arbejdet for at få anlagt en direkte jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi kan få halveret rejsetiden på strækningen. Det lykkedes og arbejdet går i gang i 2025-26. Lige nu arbejder vi på at få undersøgt mulige linjeføringer, som skåner borgere og natur i vores lokalområde. Og når den nye jernbane er anlagt, så kan man ikke længere undskylde med, at man er forsinket fordi »bommene var nede«. Vi har nemlig fået mere end en kvart milliard kroner med i aftalen øremærket til at få jernbanen gravet ned under vejen i Silkeborg midtby, så bilister, fodgængere og cykellister kan passere uden af blive stoppet af bommene flere gange i timen. Og vi får endnu en motorvej til gavn for os her i Silkeborg Kommune. Denne gang er det påbegyndelsen af en nord-syd motorvej der, når den engang bliver færdig, vil strække sig fra nord for Hobro, forbi Viborg, forbi eller igennem den vestligste del af Silkeborg Kommune. Vi arbejder på, hvilke linjeføringer, der skal undersøges, og jeg har selvfølgelig fokus på at sikre en så god og skånsom linjeføring gennem Viborg og Silkeborg Kommuner som overhovedet muligt. Sidst men ikke mindst får borgere og erhvervsliv i Silkeborg Kommune en opgraderet hovedvej mellem Viborg og Aarhus, som vil være til gavn for borgere der pendler til og fra Aarhus, fordi vi udvider 26’eren til en 4-sporet motortrafikvej på den strækning, der ligger i Favrskov Kommune. Alt i alt en række gode investeringer til gavn for os i Silkeborg Kommune. Og det er vigtigt at huske, at hvis vælgerne i 2019 havde genvalgt den Venstre-ledede regering, så havde Silkeborg fået så godt som nul og nix.

Socialdemokratiet gør Danmark rigere

Socialdemokratiet gør Danmark rigere

DANMARK ER KOMMET STYRKET GENNEM CORONAKRISEN. Dansk økonomi er bomstærk.   ØKONOMI Venstres folketingsmedlem Kenneth Mikkelsen påstod forleden dag her i avisen, at den socialdemokratiske regering gør Danmark fattigere. Måske ikke overraskende mener jeg, at det forholder sig lige omvendt. Så her kommer nogle faktuelle økonomiske forhold: Økonomien i Danmark vokser støt. Det til trods for at vi i snart to år har måttet udstå en coronakrise, som stadig er over os. Faktisk er dansk økonomi allerede nu vokset til et niveau, der er 2,1 procent højere end umiddelbart før coronakrisen. I 2021 forventer vi at få den højeste økonomiske vækst i Danmark de seneste 15 år. Allerede ud fra den betragtning, kan man undre sig over Kenneth Mikkelsens udmelding. Ser vi så på bruttonationalproduktet (BNP), så slår Nordea fast, at Danmark er et af de lande, der hurtigst har lukket det økonomiske hul efter coronakrisen. I 2. kvartal af 2021 var det danske BNP over niveauet i slutningen af 2019. Det er bedre end stort set alle de lande, vi plejer at sammenligne os med. Hvordan går det så med beskæftigelsen? Her er de kolde facts, at beskæftigelsen er steget med 2,7 procent siden slutningen af 2019. Det betyder, at vi i Danmark lige nu har 82.000 flere beskæftigede, end vi havde inden coronakrisen. Vi har altså en højere beskæftigelse end forventet - og det på trods af en uventet verdensomspændende pandemi. Samtidig har vi med en arbejdsløshed på 3,1 procent den laveste arbejdsløshed siden 2008. Med så høj en beskæftigelse og så hurtig en genopretning af dansk økonomi, så mangler mange brancher desværre kvalificeret arbejdskraft, og den problemstilling arbejder vi løbende på at løse med en række tiltag. Vores reformudspil »Danmark kan mere 1« vil på en økonomisk ansvarlig og social retfærdig vis øge beskæftigelsen med mere en 10.000 personer og velstanden med 10 milliarder kroner frem mod 2030. Vi kan med lettelse og stolthed konstatere, at på trods af at coronaen satte dele af samfundet i stå i 2020, så er det alligevel lykkedes at holde gang i Danmark og gøre os rigere end før krisen.

Tillykke med de 150 år, Socialdemokratiet

Tillykke med de 150 år, Socialdemokratiet

150 ÅR ER OSSE EN ALDER. Lokale socialdemokrater har igennem historien sat sit tydelige præg på Socialdemokratiet.   JUBILÆUMSTANKER I fredags fyldte Socialdemokratiet 150 år. En god anledning for mig som lokal folkevalgt socialdemokrat til at stoppe og reflektere over, hvad mit - efterhånden - gamle parti med forbilledlige socialdemokrater i spidsen, har haft af afgørende betydning for vores samfund som det ser ud i dag. Socialdemokratiet har været en drivkraft for det velfærdssamfund, som Danmark er blevet til. I flere historiebøger bliver modellen slet og ret kaldt Den Socialdemokratiske Velfærdsmodel. En samfundsmodel som jeg godt kan forstå, at mange udefrakommende misunder os for. I 1871, da Socialdemokratiet blev skabt, var pengene ganske små for rigtig mange danskere. De demokratiske rettigheder, vi bryster os af i dag, var i den grad indskrænket. Alt for store forskelle på tværs af samfundet mellem rig og fattig. I dag er vi på samtlige parametre et af verdens rigeste samfund. På økonomi. På frihed. På lighed. Der er virkelig sket meget godt på 150 år. Det kan vi i høj grad takke store socialdemokratiske personligheder gennem tiden for. Kvinder og mænd, der har kæmpet for deres land og kæmpet for, at vi kan alle kan være en del af et mere retfærdigt Danmark. Helt oplagt ledes mine tanker i dag hen på Peter Sabroe og Julius Bomholt. To socialdemokrater, der har været med til at ændre Danmarkshistorien, som begge er født i Silkeborg. Jeg er stolt af, at komme fra samme geografiske udgangspunkt som de to herrer. Jeg har sågar for få år siden fundet ud af, at jeg deler forfædre med Peter Sabroe her på egnen fra før Silkeborg blev en by. En stor politiker, der er født under trænge kår i Gødvad. Han kæmpede utrætteligt for samfundets svageste - i særdeleshed for børnene. I 1908 stod Peter Sabroe på Folketingets talerstol med en pakke fedtegrever, hvis stank var helt forfærdelig. Pakken havde han medbragt, for at få sin kollegaer i salen til at forstå, at de stinkende fedtegrever blev serveret for børnene på børnehjemmet Hebron. Og for at få dem til at indse, at fedtegreverne var uegnet som mad - og da især til små børn. Børnenes ven, blev han kaldt, og han stod altid på deres side - lige der, hvor Socialdemokratiet skal stå. Julius Bomholt er født i Alderslyst i 1896. Tre gange har han været socialdemokratisk minister, men er mest kendt for at være Danmark første minister for kulturelle anliggender, som det hed dengang i 1961. Bomholt har i årtier været drivkraften bag den socialdemokratiske kulturpolitik. Kulturen skulle demokratiseres, mente Bomholt. Det gjorde han blandt meget andet ved at oprette Statens Kunstfond - Danmarks største kunstfond, der årligt støtter kunstens udvikling med 500 millioner kroner. I dag i Socialdemokratiets 150 leveår, tænker jeg på mine to partifæller fra Silkeborgegnen og de mange andre store socialdemokratiske tænkere, der har været med til at præge Danmark på vejen til at blive et af verdens rigeste samfund på flere parametre. Jeg er stolt af, hvad vi har udrettet på 150 år.