Jeg arbejder for borgerne i Viborg Kommune

Jeg arbejder for velfærden, og at vi kommer trygt igennem usikre tider

Det vigtigste for os i Danmark lige nu og i de kommende år er, at vi kommer trygt igennem de svære tider med store prisstigninger og at vi investerer i vores fælles velfærd, når vi bliver flere børn og ældre. Og så arbejder jeg for lokale sager og stærke resultater for os i Midtjylland.

Se med i videoen her…

MOTORVEJEN SKAL VEST OM VIBORG

Det store spørgsmål for borgerne øst og vest for Viborg er, hvor skal motorvejen helt præcis skal ligge?

Jeg vil gøre det helt klart overfor borgerne øst for Viborg, at jeg som Socialdemokratiets transportordfører i Folketinget, ikke vil være med til at føre Hærvejsmotorvejen øst om Viborg.

Vi skal have respekt for de landsbysamfund, som hænger godt sammen med foreningsliv, skoler, idrætsfaciliteter og som ønsker at bevare den helt fantastiske natur som man bor i øst og sydøst for Viborg.

Derfor vil jeg arbejde for, at borgerne i Tapdrup, Vinkel, Bruunshåb, Rindsholm, Sønder Rind, Gammel Almind, Demstrup og Sjørslev ikke får en motorvej som nabo.

Og det passer meget bedre i forhold til det lokale erhvervsliv, at motorvejen føres vest om Viborg.

Hvis du er enig, så husk det når du står i stemmeboksen 1. november – en personlig stemme på Thomas Jensen fra Socialdemokratiet er en stemme der arbejder for at sende motorvejen vest om Viborg.

Se med i videoen her...

Jeg arbejder for...

Hærvejsmotorvejens skal placeres med stort hensyn til mennesker, miljø og natur.

Jeg har været med til at sikre, at vi om få år kan påbegynde anlæggelsen af en ny nord-syd gående motorvej fra Løvel her nord for Viborg og ned til Klode Mølle.

Det er den første etape af en motorvej, som skal løbe fra Hobro over Give til Haderslev.  Motorvejen vil binde Jylland bedre sammen og sikre at mange borgere og virksomheder i Viborg, Skive, Silkeborg, Bording, Ikast og længere ned ad i Jylland vil få bedre mulighed for at pendle og komme ud i verden.

Som Socialdemokratiets transportordfører arbejder jeg for, at motorvejen bliver anlagt skånsomt for vores lokale borgere, naturen og fordelagtigt for lokale pendlere og virksomheder.

Det store spørgsmål for mange borgere i både Viborg og Silkeborg kommuner er, hvor motorvejen helt præcis skal ligge?

Som valgt her fra Midtjylland, holder jeg meget af vores natur og vil beskytte den og de mennesker der har bosat et dejligt sted.

Jeg vil derfor gøre det helt klart overfor borgerne øst for Viborg, at jeg ikke vil være med til at føre Hærvejsmotorvejen øst om Viborg. Vi skal have respekt for de landsbysamfund, som hænger godt sammen med foreningsliv, skoler, idrætsfaciliteter og ønsker at bevare den fantastiske natur som man bor i øst og sydøst for Viborg. Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at borgerne i Tapdrup, Vinkel, Bruunshåb, Rindsholm, Sønder Rind, Gammel Almind, Demstrup og Sjørslev ikke får en motorvej som nabo.

Og det passer meget bedre i forhold til det lokale erhvervsliv, at motorvejen føres vest om Viborg.

Når motorvejen bevæger sig ned i den vestlige del af Silkeborg Kommune, vil jeg også her arbejde for, at vi passer på vores borgere, miljø og natur. Lige nu er Vejdirektoratets eksperter i gang med at undersøge fordele og ulemper ved forskellige linjeføringer af motorvejen. Når jeg som transportordfører for Socialdemokratiet får Vejdirektoratets rapport, vil jeg arbejde for at motorvejen bliver anlagt i en linjeføring, som er skånsom og fordelagtig til gavn for byer, borgere, virksomheder og naturen langs motorvejen.

Ja, det kunne jo lyde som et selvforherligende og forventeligt udsagn fra mig som socialdemokratisk folketingsmedlem. Men. Der er hold i billetterne og påstanden kan 100 procent dokumenteres.

Før folketingsvalget i 2019 indgik den daværende blå blok under den daværende VLAK-regering en smal blokpolitisk aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer. Der var næsten nul og niks til borgere og erhvervsliv i Viborg Kommune. Ingen reel løsning for pendlerne mellem Viborg og Aarhus, og ingen nord-sydgående motorvej fra nord for Viborg til Klode Mølle de næste mange år.

Efter folketingsvalget i sommeren 2019 var der ikke længere flertal i Folketinget for VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis forlig og det faldt derfor bort.

I 2021 indgik vi som socialdemokratisk mindretalsregering et bredt forlig om de næste 15 års investeringer i fremtidens infrastruktur. Der er et klart fokus på kollektive løsninger, grønne løsninger, cykelisme, reducere støj fra vej og jernbane og bygge veje der dels binder Danmark bedre sammen dels reducerer trængslen på de mest befærdede veje især omkring de store byer.

Og det var og er med stor glæde og stolthed, at aftalen tilsmilede borgere og erhvervsliv her i Viborg Kommune med ny infrastruktur for milliarder af kroner. I modsætning til de borgerliges aftale fra 2019, sikrer vores bredt funderede aftale flere positive tiltag til Viborg Kommune.

Endeligt bliver Viborg bundet bedre sammen med omverdenen med to nye veje, en opgraderet hovedvej mellem Viborg og Aarhus, som vil være til gavne for borgere der pendler mellem Aarhus og Viborg, da der udvides til en 4-sporet motortrafikvej på den strækning der ligger i Favrskov og Aarhus kommuner.

Og Viborg Kommune bliver forbundet med motorvejsnettet via en nord-sydgående Hærvejsmotorvej der vil strække sig fra nord for Hobro over Give, Billund og ned til Haderslev, når den bliver færdig.

Vi arbejder på, hvilke linjeføringer der skal undersøges og jeg har selvfølgelig fokus på at sikre en så god og skånsom linjeføring gennem Viborg og Silkeborg kommuner.

Alt i alt en fantastisk aftale med masser af gode investeringer til gavn for os i Midtjylland. Og havde vælgerne i 2019 genvalgt Venstreledede regering, så havde Viborg fået næsten nul og nix. Der er grund til at vi socialdemokrater kan ranke ryggen og være stolte over den forskel vi har gjort for Viborg Kommune i den forgangne valgperiode.

Tange Sø er vores lokale - og Danmarks – største kunstige sø, som i over 100 år har været en dejlig naturperle, som mange mennesker har bosat sig ved. Sådan skal det også være i fremtiden.

I den kommende valgperiode skal vi tage stilling til store spørgsmål om Tange Søs fremtid. Min holdning er klar: Vi skal bevare Tange Sø, så vi alle kan fortsætte med at nyde godt af synet af søen, en badetur, en sejltur, en festival ved søbredden eller en løbe- eller travetur i den friske luft ved søens bred.

Jeg har nu siddet i folketinget i 15 år. Jeg har varetaget mange spændende og vigtige ordførerskaber. Jeg været med når Socialdemokratiet har siddet i regering og i opposition.

En vigtig ting jeg har lært igennem årene er, at med ordentlighed kommer man længst. Jeg er altid klar til en skarp debat. En debat der er baseret på politik, ideologi og den uenighed der jo er imellem vi politikere. Vi vil forskellige ting med vores samfund. Det er en fair sag. Men debatten skal altid tages med ordentlighed. 

Så selvom der er nogle der i denne valgkamp kalder modkandidater meget grimme ting, øgenavne osv. Så bliver det ikke mig der gør den slags. Jeg har tænkt mig at føre min valgkamp med ordentlighed. Fortælle om min og mit partis politik og også pege på, hvor jeg synes andre partier og kandidater tager fejl eller ønsker en retning for Danmark, som jeg er direkte uenig i. Men det vil altid blive med ordentlighed og uden at kaste med mudder og bruge grimt sprog.

Den tendens vi har set, særligt de sidste par år, er jeg ked af at se og høre på. Den tendens kommer jeg ikke til at være en del af.

Man skal opleve nærhed uanset hvor i Midt- og Vestjylland man bor. Derfor vil jeg fortsat prioritere uddannelse, politi og et sundhedsvæsen tæt på borgerne. Alle danskere skal have samme muligheder og velfærd. Man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark.

Siden Socialdemokratiet overtog ansvaret for at lede Danmark, har vi taget solide skridt i retning af at gøre op med centralisering og skabe et Danmark i bedre balance: 

 • Vi har lavet et mere retfærdigt udligningssystem, hvor vi blandt andet flytter flere penge til 30 yderkommuner.

 • Vi har styrket nærpolitiet med 20 nye nærpolitienheder med lokale betjente, for at øge trygheden nær borgerne.

 • Uddannelser bliver flyttet ud i hele landet og vi har styrket gymnasierne i tyndtbefolkede områder, så der fortsat er uddannelsesmuligheder tæt på.

 • Vi har i sundhedsforliget sat 4 milliarder af til 25 nærhospitaler, som fysisk gør afstanden mellem borger og sundhedsvæsen mindre.

 • Vi binder Danmark bedre og grønnere sammen med veje, cykelstier og kollektiv transport med historiske investeringer for over 160 milliarder kroner.

Herunder kan du se hvad vi har gjort for netop din kommune i Midt- og Vestjylland:

Silkeborg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/silkeborg/

Viborg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/viborg/

Ikast-Brande: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/ikast-brande/

Herning: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/herning/

Skive: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/skive/

Holstebro: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/holstebro/

Lemvig: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/lemvig/

Struer: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/struer/

Ringkøbing-Skjern: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/ringkoebing-skjern/

Midt- og Vestjylland er for mig den vigtigste landsdel i Danmark. Selvom jeg selvfølgelig laver politik til hele landet, bliver jeg altid en smule mere stolt, når der kommer forbedringer til det min egen kommune i Silkeborg og nabokommunerne i Midt- og Vestjylland. 

Her kan jeg fremhæve infrastrukturforliget som i de kommende år vil gøre det langt hurtigere for borgerne at komme frem og tilbage med toget mellem Silkeborg, Ikast, Herning og Aarhus.

Og det bliver nemmere at komme nord- og sydpå på en udvidet E45 i Østjylland og en ny motorvej i Midtjylland fra nord for Viborg til Vest for Silkeborg. Det samme mellem Ringkøbing og Herning, Herning og Holstebro, Aarhus og Viborg, samt Skive og Herning.

Der investeres desuden i flere og bedre cykelstier i blandt andet Silkeborg, Viborg, Ikast-Brande, Skive, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Midt- og Vestjylland skal prioriteres når vi laver politik i Socialdemokratiet.

Det er også blevet nemmere at få adgang til at købe hus i provinsen, hvor vi har gjort det muligt at få et statsgaranteret lån til køb af boliger i bestemte postnumre, hvor banker og kreditinstitutter ellers ikke er villige til at låne penge. Det har vi valgt, fordi det er vigtigt at det er muligt at bo, flytte til og leve i provinsen.

Og Socialdemokratiet har været med til at investere i et mere synligt politi, så vi skaber mere tryghed for mange borgere i vores landsdel. Vi har styrket politiets lokale tilstedeværelse med nye eller udvidede nærpolitistationer. Det gælder blandt andet Ikast og Brande og Struer i Midt- og Vestjylland, samt en ny nærpolitistation på Lillehøjvej i Silkeborg.

Jeg vil som folketingsmedlem altid blive ved med at prioritere Silkeborg Kommune og Midt- og Vestjylland, for det er jer jeg repræsenterer, når jeg går ind ad døren til Christiansborg og forhandler.

Jeg er selv vokset op i én af vores lokale landsbyer i Silkeborg Kommune. Jeg ved, hvor vigtigt det er at have gode busforbindelser, så man kan komme i skole og frem til sin uddannelse, inden timerne starter.

 

Derfor er jeg stolt over, at jeg som Socialdemokratiets transportordfører har været med til at holde hånden under vores busser under corona-krisen og den nuværende krise med høje benzin- og diesel priser. Så sent som i september i år har jeg været med til at tilføre 250 millioner kroner til de regionale trafikselskaber, som har ansvaret for busserne, så busserne også kører i fremtiden.

Jeg er stolt over det infrastrukturforlig jeg som Socialdemokratiets transportordfører var med til at indgå med et bredt flere af Folketingets partier. Det sætter rammerne for dansk infrastruktur frem mod 2035.

Det betyder at den kollektive transport i Midtjylland styrkes med:

 • Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, som muliggør en hurtig togforbindelse mellem Herning, Silkeborg og Aarhus. Stationerne Alken, Ry og Laven mellem Skanderborg og Silkeborg bliver fortsat betjent.
 • Opgradering af overkørsel i Silkeborg ved Christian d. 8.s Vej / Frederiksberggade i Silkeborg med henblik på at skabe en niveaufri krydsning mellem jernbanen og vejen.
 • Station ved Brabrand, som kan styrke den kollektiv transport ved Aarhus og på sigt muliggøre etableringen af et nyt knudepunkt.

Det betyder at Midtjylland bindes langt bedre sammen med nye veje:

 • Anlæg af ny midtjysk motorvej mellem Løvel og Klode Mølle.
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N fra 4 til 6 spor.
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra 4 til 6 spor.
 • Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N.
 • Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing, som skal forbedre fremkommeligheden på den ca. 40 km lange strækning på Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing,
 • Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18, hvor den 9,5 km lange strækning udvides fra 2-sporet motortrafikvej til 4-sporet motorvej.
 • Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø.
 • Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N, som omfatter en opgradering af den eksisterende strækning på ca. 15 km fra Haderup til syd for Skive samt en forlægning af ca. 5 km af rute 26 vest om Skive til 2+1 vej.

Der investeres i flere og bedre cykelstier i blandt andet Silkeborg, Ikast-Brande, Viborg, Skive, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Der skyder omfattende ladeinfrastruktur op til fremtidens elbilister.

Jeg var som Socialdemokratiets transportordfører med til at indgå det brede infrastrukturforlig, som skaber ro på for borgerne rundt om i landets kommuner mange år frem. Forliget er med til at binde Danmark tættere sammen på en grønnere måde. 

Men vi er ikke færdige endnu, mange kampe og tiltag venter forude. I kan regne med at jeg vil blive ved med at fokusere på at gøre det nemmere at være borger og virksomhed i provinsen, samtidig med at vi også bliver grønnere.

I Cyklens år her i 2022 skal der være større fokus på cyklen som attraktivt og trygt transportmiddel.

Hvis vi vil have flere til vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og nu er vi gået i gang med at lukke de huller. Vi er kommet rigtig langt med aftalen om Grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer mange millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister.

Her kan du se, hvilke projekter, som jeg i min egenskab af Socialdemokratiets transportordfører, har været med til at støtte i Midt- og Vestjylland siden 2019.

 

Silkeborg Kommune:

 • Sammenbinding af banestierne i Silkeborg
 • Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 1 og 2

Ikast-Brande Kommune:

 • Enkeltrettet cykelsti på Gl. Kongevej i Engesvang
 • Etablering af sikker cykelforbindelse på Borupvej
 • Cykelsti Pengehøj – Christianshedevej

Viborg Kommune:

 • Cykelsti-projektet mellem Mønsted og Daugbjerg (skolevej, cykelpendling og cykelturisme)

Skive Kommune:

 • Dobbeltrettet cykelsti Sallingsundvej mellem Roslev og Harre
 • Cykelsti Harre – Nautrupvej

Holstebro Kommune:

 • Cykelsti langs Skivevej mellem Mejrup Hindkjær og Rydhave

Lemvig Kommune:

 • Cykelsti Gudum – Borumvej

Ringkøbing-Skjern Kommune:

 • Cykelsti mellem Egvadvej og Brosbølvej ved Tarm