<h1>Motorvej er mejslet i sten</h1>

Motorvej er mejslet i sten

NY MOTORVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF SILKEBORG KOMMUNE. Motorvejen er aftalt mellem Folketingets partier. Nu skal den placeres på den bedst mulige måde for mennesker og miljø.

 

MOTORVEJ For et år siden blev der indgået en historisk stor og bred politisk aftale om nødvendige trafikale investeringer i Danmark.

Som led i aftalen blev der afsat penge til de første to etaper af en jysk parallelmotorvej (Hærvejsmotorvejen), nemlig strækningerne Løvel-Klode Mølle samt Give-Billund.

Hærvejsmotorvejen bygges som en nødvendig fremtidssikring af vejkapaciteten nord-syd i Jylland. Desuden sikrer motorvejen bedre balance og sammenhæng i Vestdanmark.

Der er således ikke tale om et isoleret Viborg-projekt, men om et visionært projekt der gavner hele Danmark.

Med trafikaftalen blev der igangsat en miljøkonsekvensvurdering af strækningen Løvel-Klode Mølle, så der primo 2025 kan træffes politisk beslutning om linjeføringen øst eller vest om Viborg på et solidt grundlag.

Det er beklageligt, at mange berørte borgere må leve i uvished i toethalvt år, men vi er nødt til at få konsekvenserne af projektet grundigt belyst.

Vi lover at sikre vished så snart grundlaget er klart.

Som led i undersøgelsen belyser Vejdirektoratet rent teknisk en såkaldt 0+ løsning med opgradering af nuværende Rute 13.

Det er af nogen blevet misfortolket således, at der muligvis ikke skal bygges en motorvej.

Senest blev misfortolkningen fremført ved det borgermøde, som Vejdirektoratet forleden holdt i Viborg.

Vi vil gerne her slå fast med syvtommersøm, at der kommer en motorvej. Intet mindre. Det fremgår krystalklart af den aftale, der bakkes op af et meget bredt flertal i Folketinget, nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Kristendemoraterne

Og i det danske folkestyre er der god tradition for, at politiske aftaler overholdes.

Alt andet ville også være kaotisk, udemokratisk og utroværdigt.

Derfor opfordrer vi til, at man nu samler alle gode kræfter om at få planlagt og bygget motorvejen bedst muligt - og med så få negative konsekvenser for mennesker og natur som overhovedet muligt.

Det vil i hvert fald være vores klare mål. Og vi ser frem til den dag, hvor der er bygget ny motorvej på hele strækningen mellem Haderslev og Sønderup via Billund, Pårup og Viborg.