<h1>Rød blok er bedst for Silkeborg Kommune</h1>

Rød blok er bedst for Silkeborg Kommune

LOKALE TRAFIKPROJEKTER SIKRET AF RØD BLOK. De blå partier havde stort set intet til Silkeborg Kommune.

 

TRAFIK Det kan jo lyde som et selvforherligende og forventeligt udsagn fra mig som lokalt socialdemokratisk folketingsmedlem. Men der er hold i udsagnet om, at rød blok er bedst for Silkeborg Kommune og påstanden kan 100 procent dokumenteres.

Før folketingsvalget i 2019 indgik den daværende blå blok under den daværende VLAK-regering en smal aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer. Der var så godt som nul og niks til os her i Silkeborg Kommune.

Kort før sommerferien sidste år indgik vi som socialdemokratisk mindretalsregering det bredest tænkelige forlig om de næste 15 års investeringer i fremtidens infrastruktur. Der er et klart fokus på kollektive løsninger, grønne løsninger, cyklisme, at reducere støj fra vej og jernbane og bygge veje, der dels binder Danmark bedre sammen, dels reducerer trængslen på de mest befærdede veje især omkring de store byer.

Og det var og er med stor glæde og stolthed, at aftalen tilsmilede borgere og erhvervsliv her i Silkeborg Kommune med ny infrastruktur for milliarder af kroner. Og alle sammen tiltag, som jeg gik til valg på i 2019:

Allerede i 2022 sætter vejdirektoratet støjskærme op langs motorvejen ved Buskelund, så vi får taget toppen af støjen for de støjplagede borgere.

Siden 2007 har jeg arbejdet for at få anlagt en direkte jernbane mellem Silkeborg og Aarhus, så vi kan få halveret rejsetiden på strækningen. Det lykkedes og arbejdet går i gang i 2025-26. Lige nu arbejder vi på at få undersøgt mulige linjeføringer, som skåner borgere og natur i vores lokalområde.

Og når den nye jernbane er anlagt, så kan man ikke længere undskylde med, at man er forsinket fordi »bommene var nede«. Vi har nemlig fået mere end en kvart milliard kroner med i aftalen øremærket til at få jernbanen gravet ned under vejen i Silkeborg midtby, så bilister, fodgængere og cykellister kan passere uden af blive stoppet af bommene flere gange i timen.

Og vi får endnu en motorvej til gavn for os her i Silkeborg Kommune. Denne gang er det påbegyndelsen af en nord-syd motorvej der, når den engang bliver færdig, vil strække sig fra nord for Hobro, forbi Viborg, forbi eller igennem den vestligste del af Silkeborg Kommune. Vi arbejder på, hvilke linjeføringer, der skal undersøges, og jeg har selvfølgelig fokus på at sikre en så god og skånsom linjeføring gennem Viborg og Silkeborg Kommuner som overhovedet muligt.

Sidst men ikke mindst får borgere og erhvervsliv i Silkeborg Kommune en opgraderet hovedvej mellem Viborg og Aarhus, som vil være til gavn for borgere der pendler til og fra Aarhus, fordi vi udvider 26’eren til en 4-sporet motortrafikvej på den strækning, der ligger i Favrskov Kommune.

Alt i alt en række gode investeringer til gavn for os i Silkeborg Kommune. Og det er vigtigt at huske, at hvis vælgerne i 2019 havde genvalgt den Venstre-ledede regering, så havde Silkeborg fået så godt som nul og nix.